Spotkanie dla studentów I roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że wobec aktualnej sytuacji epidemicznej i nowych zaleceń władz uniwersyteckich Dziekan podjął decyzję o odwołaniu stacjonarnych spotkań ze studentami I roku, które miały się odbyć w najbliższych dniach w Collegium Maius.

Spotkania informacyjne przeprowadzone zostanie w trybie zdalne za pośrednictwem platformy Teams w tym samym terminie – 14 października, godzina 11.00. (uwaga, nastąpiła zmiana godziny na 11.00)

Link do spotkania – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae47d706b39274464aaccc045d8c98266%40thread.tacv2/1602104633759?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22fff845b3-bb27-48b7-8fa6-817f0ba10f6c%22%7d.

Instrukcja pobrania i logowania się do MS TEAMS

Skip to content