Home » O MISHiS

O MISHiS

  •  Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne są studiami pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi (na kierunku prawo i teologia), prowadzonymi w trybie stacjonarnym.
  • W ramach studiów w Programie MISHiS można uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra.
  • Studenci MISHiS-u mają prawo uczestniczenia w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów UAM.
  • Studenci Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych mają prawo do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu MISHiS.
  • Studenci ubiegać mogą się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także na innych uczelniach. Tryb ubiegania się o udziałw zajęciach spoza Programu MISHiS przewiduje: uzyskanie zgody dziekana lub dyrektora wybranej jednostki akademickiej, zgodę tutora oraz akceptację Dyrektora MISHiS-u.

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 9.00-15.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 84 (parter)
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki: 12.00 - 13.00
środy: 13.00-14.00

dr Konrad Dominas
środa 13.00 - 14.00

dr Rafał Dymczyk
środa 13.00 - 14.00

Wszystkie dyżury odbywają się w sali 84 (parter, za automatami z kawą)