Wydziały i kierunki

W ramach MSI studenci mogą podjąć naukę na wydziałach:

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i programy kształcenia studiów:
1) Archeologia
2) Bałkanistyka
3) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
4) Etnologia
5) Filmoznawstwo i kultura mediów
6) Filologia angielska
7) Filologia angielska program kształcenia filologia południowoafrykańska
8) Filologia program kształcenia bałtologia – filologia litewska
9) Filologia program kształcenia etnolingwistyka
10) Filologia program kształcenia filologia bułgarska
11) Filologia program kształcenia filologia chorwacka
12) Filologia program kształcenia filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska
13) Filologia program kształcenia filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska
14) Filologia program kształcenia filologia duńska (limit 1 miejsce)
15) Filologia program kształcenia filologia germańska
16) Filologia program kształcenia filologia romańska
17) Filologia program kształcenia filologia klasyczna
18) Filologia program kształcenia filologia koreańska
19) Filologia program kształcenia filologia niderlandzka
20) Filologia program kształcenia filologia nowogrecka
21) Filologia program kształcenia filologia portugalska
22) Filologia program kształcenia filologia serbska
23) Filologia program kształcenia filologia chorwacka
24) Filologia program kształcenia filologia słowiańska i filologia polska
25) Filologia program kształcenia filologia szwedzka (limit 1 miejsce)
26) Filologia program kształcenia filologia rosyjska
27) Filologia program kształcenia filologia rosyjska z filologią angielską
28) Filologia program kształcenia filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
29) Filologia program kształcenia filologia ukraińska
30) Filologia program kształcenia filologia germańska z filologią rosyjską
31) Filologia program kształcenia lingwistyka stosowana
32) Filologia program kształcenia językoznawstwo i nauka o informacji
33) Filologia program kształcenia językoznawstwo komputerowe
34) Filologia program kształcenia studia śródziemnomorskie
35) Filologia program kształcenia ugrofinistyka – filologia węgierska
36) Filologia polska
37) Filozofia
38) Filozofia program kształcenia etyka
39) Filozofia program kształcenia komunikacja społeczna
40) Filozofia program kształcenia życie publiczne
41) Historia
42) Historia program kształcenia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
43) Historia program kształcenia nauczycielska
44) Historia program kształcenia socjoekonomika
45) Historia program kształcenia mediewistyka
46) Historia program kształcenia myśl i kultura polityczna
47) Historia program kształcenia historia wojskowości
48) Kulturoznawstwo
49) Muzykologia
50) Pedagogika program kształcenia edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
51) Pedagogika program kształcenia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
52) Pedagogika program kształcenia wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
53) Pedagogika program kształcenia resocjalizacja
54) Pedagogika program kształcenia doradztwo zawodowe i personalne
55) Pedagogika specjalna program kształcenia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
56) Politologia
57) Prawo
58) Socjologia
59) Stosunki międzynarodowe
60) Teologia
61) Wiedza o teatrze
62) Wschodoznawstwo

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia
1) Archeologia
2) Bałkanistyka
3) Balkan studies
4) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
5) Etnologia
6) Filmoznawstwo i kultura mediów
7) Filologia angielska
8) Filologia polska
9) Filologia program kształcenia filologia bułgarska
10) Filologia program kształcenia bałtologia – filologia litewska
11) Filologia program kształcenia etnolingwistyka
12) Filologia program kształcenia filologia chorwacka
13) Filologia program kształcenia filologia germańska
14) Filologia program kształcenia filologia romańska
15) Filologia program kształcenia filologia hiszpańska
16) Filologia program kształcenia filologia klasyczna
17) Filologia program kształcenia filologia niderlandzka
18) Filologia program kształcenia filologia nowogrecka
19) Filologia program kształcenia filologia romańska
20) Filologia program kształcenia filologia rosyjska
21) Filologia program kształcenia filologia serbska
22) Filologia program kształcenia filologia słowiańska i filologia polska
23) Filologia program kształcenia filologia włoska
24) Filologia program kształcenia filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska
25) Filologia program kształcenia językoznawstwo i nauka o informacji
26) Filologia program kształcenia lingwistyka stosowana
27) Filologia program kształcenia skandynawistyka
28) Filologia program kształcenia studia śródziemnomorskie
29) Filologia program kształcenia ugrofinistyka – filologia fińska
30) Filologia program kształcenia ugrofinistyka – filologia węgierska
31) Filozofia
32) Filozofia program kształcenia komunikacja społeczna
33) Filozofia program kształcenia życie publiczne
34) Historia
35) Historia program kształcenia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
36) Historia program kształcenia nauczycielska
37) Historia program kształcenia socjoekonomia
38) Historia program kształcenia myśl i kultura polityczna
39) Kulturoznawstwo
40) Kulturoznawstwo program kształcenia religioznawstwo
41) Mediterranean Studies
42) Muzykologia
43) Pedagogika program kształcenia edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
44) Pedagogika program kształcenia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
45) Pedagogika program kształcenia profilaktyka i interwencja kryzysowa
46) Pedagogika program kształcenia resocjalizacja
47) Pedagogika program kształcenia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
48) Pedagogika program kształcenia poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
49) Pedagogika program kształcenia doradztwo zawodowe i personalne
50) Pedagogika specjalna program kształcenia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
51) Politologia
52) Socjologia
53) Stosunki międzynarodowe
54) Wiedza o teatrze
55) Wschodoznawstwo
56) Media interaktywne i widowiska