Wydziały i kierunki

W ramach MISHiS studenci mogą podjąć naukę na wydziałach:

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia za wyjątkiem kierunków prawo, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna oraz teologia, które są realizowane jako jednolite studia magisterskie.

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

 • archeologia,
 • administracja,
 • bałkanistyka,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • etnologia,
 • filmoznawstwo i kultura mediów,
 • filologia angielska,
 • filologia,
 • filologia polska,
 • filozofia,
 • historia,
 • kulturoznawstwo,
 • muzykologia,
 • pedagogika,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • prawo,
 • prawo europejskie,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • teologia,
 • wiedza o teatrze,
 • wschodoznawstwo,
 • zarządzanie i prawo w biznesie.

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia
W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

 • archeologia,
 • administracja,
 • bałkanistyka,
 • bałkanistyka (studia prowadzone w języku angielskim),
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • etnologia,
 • filmoznawstwo i kultura mediów,
 • filologia angielska,
 • filologia polska,
 • filologia,
 • filozofia,
 • historia,
 • kulturoznawstwo,
 • literatura powszechna,
 • media interaktywne i widowiska,
 • muzykologia,
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • prawo europejskie,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • wschodoznawstwo,
 • zarządzanie i prawo w biznesie.