Wydziały i kierunki

W ramach MISHiS studenci mogą podjąć naukę na wydziałach:

Wydział Anglistyki
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Filologia angielska
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Filologia angielska
Prodziekana ds. studenckich
prof. UAM dr hab. Agnieszka Setecka
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Etnologia
Kulturoznawstwo
Wiedza o teatrze
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Etnologia
Kulturoznawstwo
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz
Wydział Archeologii
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Archeologia
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Archeologia
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Bałkanistyka
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia klasyczna
Filologia polska
Studia slawistyczne (4 specjalizacje)
Studia śródziemnomorskie
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Bałkanistyka
Bałkanistyka (studia prowadzone w języku angielskim)
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia klasyczna
Filologia polska
Literatura powszechna
Media interaktywne i widowiska
Studia slawistyczne (4 specjalizacje)
Studia śródziemnomorskie
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski
Wydział Filozoficzny
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Filozofia
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Filozofia
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr Mariusz Szynkiewicz
Wydział Historii
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Historia
Wschodoznawstwo
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Historia
Wschodoznawstwo
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza
Wydział Nauk o Sztuce
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Muzykologia
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Muzykologia
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr Tomasz Ratajczak
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski
Wydział Neofilologii
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Filologia (10 specjalności)
Filologia wschodniosłowiańska (7 specjalności)
Filologia germańska (3 specjalności)
Filologia hiszpańska
Filologia romańska
Filologia rumuńska
Filologia włoska
Lingwistyka stosowana (3 specjalności)
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Filologia (10 specjalności)
Filologia wschodniosłowiańska (7 specjalności)
Filologia germańska (3 specjalności)
Filologia hiszpańska
Filologia romańska
Filologia rumuńska
Filologia włoska
Lingwistyka stosowana (3 specjalności)
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch
Wydział Prawa i Administracji
Kierunki w ramach MISHiS – studia jednolite magisterskie
Prawo
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Administracja
Prawo europejskie
Zarządzanie i prawo w biznesie
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Administracja
Prawo europejskie
Zarządzanie i prawo w biznesie
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel
Wydział Socjologii
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Socjologia
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Socjologia
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
Wydział Studiów Edukacyjnych
Kierunki w ramach MISHiS – studia jednolite magisterskie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunki w ramach MISHiS – studia I stopnia
Pedagogika (6 specjalności)
Pedagogika specjalna (2 specjalności)
Kierunki w ramach MISHiS – studia II stopnia
Pedagogika (6 specjalności)
Pedagogika specjalna (2 specjalności)
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
Wydział Teologiczny
Kierunki w ramach MISHiS – studia jednolite magisterskie
Teologia
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
ks. dr Jacek Zjawin
Skip to content