FDI

Informujemy, że zajęcia z FDI z drem hab. Konradem Dominasem w semestrze letnim odbędą się w następujących terminach: 9 i 23 kwietnia (poniedziałek) od godz. 18.45 do 20.15 w sali 243 (Collegium Maius, ul. Fredry 10) oraz 29 maja (wtorek) w tych samych godzinach i w tej samej sali.

Godziny rektorskie

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM w związku z Juwenaliami

ustanawiam

od godziny 16.00 w dniu 24 maja 2018 roku godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rektor

(-) Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

dr hab. Rafał Dymczyk

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 25 kwietnia, decyzją Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dr Rafał Dymczyk uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Serdecznie gratulujemy!

Rozprawa habilitacyjna: Kobiety Świętej Góry Athos: nieobecna obecność. Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2017.