Interdyscyplinarna konferencja studentów Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych pt. „WOKÓŁ JEZIORA OCHRYDZKIEGO”

W dniu 8 lipca 2024 roku w godz. od 10:00 do 13:30 w Salonie Mickiewicza na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbędzie się interdyscyplinarna konferencja studentów Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych pt. „WOKÓŁ JEZIORA OCHRYDZKIEGO”.

Opiekunami będą Pan Prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak, Pan Prof. UAM dr hab. Rafał Dymczyk oraz Pan Prof. UAM dr hab. Konrad Dominas.

Zapraszamy

Nauki przyrodnicze i nauki ścisłe – aktualne terminy zajęć

Obowiązkowy przedmiot dla studentów II roku MISHIS studiów licencjackich i jednolitych – Nauki przyrodnicze i nauki ścisłe dla humanistów. Wybrane zagadnienia – prowadzony przez prof. Kosmę Szutkowskiego odbędzie się 17 maja w godz. 15.00 – 19.30 w Centrum NanoBioMedyczneM (Wydział Fizyki na Morasku) oraz 24 maja o godz. 12.00 w Centrum Zaawansowanych Technologii na Morasku (prowadzący prof. Jakub Rybka). 

Obowiązkowe zajęcia MSI

Uwaga Studenci studiów magisterskich I roku i IV roku studiów jednolitych!

Zajęcia Forum dyskusji interdyscyplinarnej, prowadzone przez prof. UAM dr hab. Konrada Dominasa, w semestrze letnim odbędą się 13 i 20 maja oraz 3 czerwca, godz. 18.45-20.15, sala 243 Collegium Maius (ul. Fredry 10).

Obowiązkowe przedmioty MISHIS/MSI w semestrze letnim:

  1. studia licencjackie II rok – Nauki przyrodnicze i nauki ścisłe dla humanistów. Wybrane zagadnienia – prowadzone przez prof. Jakuba Rybkę oraz prof. Kosmę Szutkowskiego. W ramach przedmiotu odbędą się 3 spotkania w piątki 10, 17 i 24 maja, w godz. od 15.00 do 18.30. Jedno spotkanie odbędzie się w Collegium Maius, kolejne spotkanie w Centrum Zaawansowanych Technologii i jedno w Centrum Nanobiomedycznym,
  2. studia magisterskie I rok – Prakseologia projektów badawczych – prowadzona przez prof. Rafała Dymczyka. Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 6 maja od godz.16.00 do 20.15 w Collegium Maius w sali 330. Na tych zajęciach zostanie ustalony ze studentami termin kolejnych zajęć oraz sposób zaliczenia. Obecność obowiązkowa.

Wykład s. dr hab. Joanny Nowińskiej „Multisensoryczność a semantyka sformułowań – współczesna metodologia badań biblijnych”

Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych WFPiK UAM serdecznie zaprasza na wykład gościnny siostry dr hab. Joanny Nowińskiej (Uniwersytet Śląski w Katowicach) pt. „Multisensoryczność a semantyka sformułowań – współczesna metodologia badań biblijnych”.

Wykład odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. o godz. 18:30 w sali 327 Collegium Maius.

Siostra dr hab. Joanna Nowińska specjalizuje się w apokaliptyce biblijnej. Badania, które prowadzi mają charakter interdyscyplinarny – łączą egzegezę ze zdobyczami nauk humanistycznych i wiedzą z zakresu neurodydaktyki. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Co słyszysz poza słowem. Sound design Apokalipsy św. Jana”. Jest członkinią European Association of Biblical Studies z siedzibą w Münster.

Skip to content