Zapisy na zajęcia

Szanowni Państwo, 

studenci MISHIS wszystkich roczników od roku 2022/2023 będą się sami zapisywać na zajęcia z kierunku wiodącego, lektoratu i wfu. Koordynatorzy USOS będą dodawać studentów MISHIS do rejestracji tak jak studentów z danego wydziału. Proszę śledzić w USOSie informację o zapisach na zajęcia. Na przedmioty dodatkowe i przedmioty MISHIS składa się plan, który podpisuje student, tutor i dyrektor MISHIS. Plan na przedmioty dodatkowe z wymaganymi podpisami student przekazuje do koordynatora USOS wydziału, na którym prowadzony jest przedmiot. Na przedmioty MISHIS zapisuje Biuro Obsługi Studentów MISHIS na podstawie złożonego planu.  

W przypadku pytań proszę o kontakt w Biurem Obsługi Studentów MISHIS: 1barbara@amu.edu.pl, tel. 618294534. 

Z wyrazami szacunku 

Barbara Walkowiak 

Egzaminy na 1 stopień MISHiS

Szanowni Państwo, egzaminy na 1 stopień MISHiS odbędą się w środę 13 lipca oraz czwartek 14 lipca od godziny 9.00. Miejsce: Collegium Maius: sala 222, 223, 224. (główny hol, 2 piętro)

Dokładne informacje kandydaci otrzymują w systemie rekrutacyjnym. Proszę pamiętać, że każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia tematów na rozmowę. Wzór i szczegóły otrzymali Państwo w wiadomości wysłanej przez system rekrutacyjny.

Proszę mieć przy sobie dowód osobisty.

Rozmowa nie jest prezentacją, więc nie mogą mieć Państwo przy sobie pomocy naukowych, prezentacji multimedialnych itp.

Niestawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z procesu rekrutacji z Państwa strony.

Informacje o pogrzebie śp. Wojciech Wilczyńskiego

Szanowni Państwo, z wielkim bólem przyjęliśmy informację o śmierci naszego niezwykle utalentowanego studenta Wojciecha Jakuba Wilczyńskiego.

Pragniemy poinformować, że sobotę o 10.30 w Wilamowie koło Uniejowa odbędzie się msza żałobna, a potem pogrzeb śp. Wojciecha Wilczyńskiego. Osoby chętne do wzięcia udziału w ceremoniach pogrzebowych mogą pojechać na miejsce autobusem, który odjedzie w sobotę rano sprzed Collegium Minus (zbiórka o 7.30). W autokarze jest ok. 50 miejsc, więc osoby chętne proszę o zgłaszanie się do prof. Piotr Urbański (piotr.urbanski@amu.edu.pl) lub prof. Mateusz Stróżyński (mateusz.strozynski@amu.edu.pl).

Informacja dla studentów I roku MISHiS

UWAGA!
Szanowni Studenci I roku studiów licencjackich MISHiS,

informujemy, że konferencja zaliczająca przedmiot „Wstęp do badań interdyscyplinarnych” odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godz. 14:30 w Sali Śniadeckich Collegium Maius.

Członków grup projektowych prosimy o przygotowanie 20-minutowych wystąpień.

Prof. Aleksander W. Mikołajczak

Prof. Rafał Dymczyk

Skip to content