Gratulacje

Szanowni Państwo,

Z wielką radością i dumą informujemy, że jednym z laureatów I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT został student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych pan Paweł Drozdowski.

Panu Pawłowi serdecznie GRATULUJEMY!

Spotkanie z prof. Zhivkiem Ivanovem

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 grudnia) o godzinie 17.00, na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie z prof. Zhivkiem Ivanovem. Spotkanie poprowadzi Pani Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak. Serdecznie zapraszamy.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aF3iyXEelKmfNEZnan3dbF83m8s4oG6PLRw5WD7NgIY41%40thread.tacv2/1638174175401?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226701592-7479-4959-a93b-c6ef468f5528%22%7d

Szkolenie BHP

Szanowni Państwo,

do 23 lutego 2022 proszę zaliczyć szkolenie BHP, które jest obowiązkowe. Poniżej szczegółowa informacja.

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM – dla każdego I roku. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia.

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning). Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle. Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście. Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2021 r. do 23 lutego 2022 r.

Logowanie na Szkolenie BHP: należy wejść na stronę szkoleniebhp.amu.edu.pl; logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło: hasło do systemu USOSweb).

W razie pytań proszę pisać na: 1barbara@amu.edu.pl

Promocja książki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na promocję książki Pana Prof. dra hab. Aleksandra Mikołajczaka i Pana Prof. UAM dra hab. Rafała Dymczyka ATHOS Wzrok Świętej Góry, która odbędzie się w dniu 19 listopada o godz. 17.00 w Galerii „U Jezuitów”, przy ul. Dominikańskiej 10.

Skip to content