Szkolenie BHP

Szanowni Państwo,

wszyscy studenci pierwszego roku pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani zaliczyć szkolenie BHP, które realizuje się e-learningowo na stronie szkoleniebhp.amu.edu.pl od 15 listopada 2018 do 28 lutego 2019.

Aplikuj o staż programu Erasmus+!

Możesz odbyć praktykę zawodową w wybranej firmie unijnej Europy! Biuro tłumaczeń? Agencja turystyczna? Instytucje kultury? Festiwale artystyczne? Redakcja? Wydawnictwo? Przemyśl, jak widzisz swoją przyszłość zawodową i poszukaj instytucji, która umożliwi Ci zdobycie doświadczenia.

Rekrutacja: na podstawie złożonej dokumentacji (obowiązuje kolejność zgłoszeń), wymagany jest jedynie Learning Agreement for traineeships (do pobrania z wydziałowej strony programu Erasmus – załącznik w zakładce Staże-praktyki zawodowe). Dokument powinien być wypełniony (w części Before the mobility), podpisany i opatrzony pieczęcią instytucji.

Termin: 12-18 grudnia 2018 r.

Czas realizacji stażu: do końca września 2019 r.

Szczegóły: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/erasmus/stae-praktyki-zawodowe

 

Kontakt: wydziałowy koordynator programu Erasmus – Justyna Wciórka

(justw@amu.edu.pl), Pracownia Dydaktyczno-Techniczna, p. 53.

V obóz naukowo-integracyjnym „Między ciszą a ciszą”

V obóz naukowo-integracyjnym „Między ciszą a ciszą”

Zapraszamy do udziału w V obozie naukowo-integracyjnym „Między ciszą a ciszą”, który odbędzie się w dniach 7-9 grudnia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach.

Spotkanie to przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych wkroczeniem w świat osób niesłyszących, poznaniem ich języka, kultury i historii. Jest to również doskonała okazja do integracji studentów słyszących z ich niesłyszącymi rówieśnikami. W przepięknych okolicznościach przyrody i w murach pałacu uczestnicy będą mogli wziąć udział w teledysku piosenki miganej, warsztatach interpersonalnych, lektoracie polskiego języka migowego, wieczoru filmowego.

Dzięki wsparciu finansowemu władz rektorskich organizatorzy zapewniają uczestnikom dwa noclegi, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), materiały szkoleniowe. Gwarantują też dobrze spędzony czas 🙂
Koszt udziału wynosi 30 zł.

Zgłoszenia przyjmuje dr Karolina Ruta-Korytowska: karuta@amu.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.