Informacja dla studentów I roku MISHiS

UWAGA!
Szanowni Studenci I roku studiów licencjackich MISHiS,

informujemy, że konferencja zaliczająca przedmiot „Wstęp do badań interdyscyplinarnych” odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godz. 14:30 w Sali Śniadeckich Collegium Maius.

Członków grup projektowych prosimy o przygotowanie 20-minutowych wystąpień.

Prof. Aleksander W. Mikołajczak

Prof. Rafał Dymczyk

MISHiS – Media, Informacja, Spiski, Humaniści i Społeczeństwo. Jak przeżyć w świecie dezinformacji?

W dniach 10-12 czerwca 2022 w Stroniu Śląskim zorganizowana została w ramach projektu Uniwersytet Jutra szkoła letnia: „MISHiS – Media, Informacja, Spiski, Humaniści i Społeczeństwo. Jak przeżyć w świecie dezinformacji?”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez prof. Rafała Dymczyka, Ernesta Pemperę i Pawła Grobelnego. W trakcie jej trwania na szczycie Czarnej Góry, odbył się panel dyskusyjny o roli humanistów we współczesnym świecie, w którym uczestniczyli profesor Zhivko  Ivanov z Uniwersytetu w Płowdiwie oraz prof. Mladen Vlashki z Uniwersytetu we Freiburgu.

Relacja foto dostępna tutaj.

Potwierdzanie udziału w szkole letniej

Szanowni Państwo,prosimy o potwierdzanie udziału w szkole letniej organizowanej przez prof. Rafała Dymczyka dla studentów MISHiS uczestniczących w bieżącym roku akademickim w prowadzonych przez niego zajęciach „Prakseologii projektów badawczych” (I rok studiów magisterskich).
Szkoła letnia „MISHiS – Media, Informacja, Spiski, Humaniści i Społeczeństwo. Jak przeżyć w świecie dezinformacji” zrealizowana zostanie w dniach 10-12 czerwca, ze środków projektu „Uniwersytet jutra„. 
Potwierdzenia udziału należy dokonać kontaktując się z sekretariatem MISHiS i podając swoje dane do czwartku 2-go czerwca. Po tym terminie nie będzie już niestety możliwości dopisania się na listę uczestników.
Wyjazd na szkołę letnią do Stronia Śląskiego zaplanowano na godz. 9:00 w piątek 10.06.2022 – zbiórka przed budynkiem Teatru Wielkiego, ul. Fredry 9.
Powrót do Poznania w niedzielę 12.06.2022 ok. godz. 16:00.

Mamy sportowy sukces!

Mamy sportowy sukces!

Wykładowcy MISHiS zdominowali rywalizację podczas turnieju tenisa stołowego z okazji dnia sportu.

Dyrektor MISHiS prof. UAM dr hab. Rafał Dymczyk wygrał zawody, pokonując w finale prof. UAM dra hab. Krzysztofa Gajdę!

Natomiast prof. UAM dr hab. Konrad Dominas uległ po zaciętej walce w meczu o III miejsce dziekanowi Wydziału Fizyki prof. UAM dr hab. Romanowi Gołębiewskiemu.

Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konkursie na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022!Konkurs, zorganizowany na wzór budżetu obywatelskiego, skierowany jest do całej społeczności naszego Wydziału (pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracowników administracji, doktorantów i studentów) – osób, które mają pomysły na ulepszenie i uatrakcyjnienie dydaktyki oraz polepszenie warunków studiowania w Collegium Maius. Zgłaszany projekt dotyczyć może wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, np. programów studiów, warunków kształcenia, materiałów dydaktycznych, szkoleń dla studentów i pracowników, organizacji wydarzeń, form wsparcia studentów, promocji, działań projakościowych itp. Liczy się innowacyjność, praktyczność i skuteczność, a także jak najszerszy krąg odbiorców proponowanego rozwiązania. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu w kwocie 8 000 zł. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub grupowe.

Projekt powinien zostać zgłoszony za pomocą formularza on-line od 27 kwietnia do 18 maja br.: https://forms.office.com/r/h3R0Kdf70a Zgłoszenie powinno zawierać:

  • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
  • harmonogram działań zaplanowanych na rok akademicki 2022/2023,

kosztorys (projekty zostaną poddane ocenie również pod kątem możliwości ich realizacji zgodnie z procedurami wydatkowania środków finansowych obowiązującymi na UAM),

plakat prezentujący założenia projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch etapach: Komisja konkursowa, w skład której wchodzi Dziekan i prodziekani, wybierze projekty poddane później pod głosowanie. W wyniku powszechnego głosowania (cała społeczność Wydziału) wyłoniony będzie zwycięski projekt, który zostanie przedstawiony podczas czerwcowego Dnia Dydaktycznego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Terminy rejestracji żetonowej

Studium Językowe UAM poniżej przedstawia terminy rejestracji żetonowej na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego:

Od 29 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 9 maja 2022 r. godz. 24.00 – dla studentów: Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Socjologii. Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl, zakładka egzamin certyfikacyjny).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2021/2022 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2. Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2021/2022 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2021/2022 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl (zakładka egzamin certyfikacyjny).

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Skip to content