Tutorzy

 1. Każdy student MISHiS pozostaje pod indywidualną opieką tutora, opiekuna naukowego, który jest pracownikiem naukowym UAM z tytułem co najmniej doktora, reprezentującego kierunek badawczy najbliższy zainteresowaniom studenta.
 2. Do zadań tutora należy pomoc w układaniu planu, zatwierdzenie planu i aneksów do planu oraz rocznego sprawozdania, sprawdzenie pracy rocznej i wystawienie recenzji według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej MISHiS.
 3. Studenci pierwszego roku powinni wybrać tutora do 20 października.
 4. W przypadku zmiany tutora wymagana jest zgoda Dyrektora MISHiS, poprzedniego tutora oraz nowego.
 5. W każdym roku akademickim zajęcia z tutorem trwają 6 godzin.
 6. Jeden tutor może mieć kilku podopiecznych.

Zgoda tutora na objęcie opieki naukowej nad studentem

Recenzja pracy rocznej

Lista pracowników naukowych, którzy pełnili funkcje tutora

w roku akademickim 2017/2018

 1. Agnieszka Kwiatkowska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 2. T. Mizerkiewicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 3. Rafał Witkowski – Wydział Historyczny
 4. Ewa Guderian-Czaplińska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 5. Wojciech Dajczak – Wydział Prawa i Administracji
 6. Piotr Przybysz – Wydział Nauk Społecznych
 7. dr P. Borowiak – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 8. Justyn Piskorski – Wydział Prawa i Administracji
 9. dr Julia Wojnowska-Radzińska – Wydział Prawa i Administracji
 10. Mikołaj Jazdon – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 11. M. Mataczyński – Wydział Prawa i Administracji
 12. Marek Krajewski – Wydział Nauk Społecznych
 13. dr hab. Rafał Dymczyk – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 14. Marek Smolak – Wydział Prawa i Administracji
 15. Krzysztof Kozłowski – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 16. Grażyna Strnad – – Wydział Neofilologii
 17. Wojciech Łazuga – Wydział Historyczny
 18. dr Marcin Jaworski – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 19. Agnieszka Stępińska – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 20. dr hab. Piotr Podlipniak – Wydział Historyczny
 21. M. Januszkiewicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 22. Jarosław Moskałyk – Wydział Teologiczny
 23. dr Konrad Juszczyk – Wydział Neofilologii
 24. dr Przemysław Czarnecki – Wydział Neofilologii
 25. dr Piotr Fliciński – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 26. dr Ryszard Kupidura – Wydział Neofilologii
 27. dr Monika Bobako – Wydział Nauk Społecznych
 28. dr Aleksandra Lis – Wydział Historyczny
 29. Maciej Gutowski – Wydział Prawa i Administracji
 30. dr Mariusz Filip – Wydział Historyczny
 31. dr hab. Amdrzej Nowak – Wydział Nauk Społecznych
 32. Anna Jakoniuk-Diallo – Wydział Studiów Edukacyjnych
 33. dr Andrzej Marzec – Wydział Filozofii
 34. dr Lidia Godek – Wydział Nauk Społecznych
 35. dr Wojciech Szafrański – Wydział Prawa i Administracji
 36. dr Weronika Bryl-Roman – Wydział Nauk Społecznych
 37. dr hab. Michał Wendland – Wydział Nauk Społecznych
 38. Małgorzata Hendrykowska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 39. dr Anna Żebrowska – Wydział Neofilologii
 40. dr hab. Monika Szczot – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 41. Katarzyna Meller – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 42. Tadeusz Gadkowski – Wydział Prawa i Administracji
 43. dr Jacek Wyszyński – Wydział nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 44. dr Łukasz Smoluch – Wydział Historyczny
 45. Bogumiła Kaniewska – Biuro Rektora
 46. Iwona Chrzanowska – Wydział Studiów Edukacyjnych
 47. dr Romuald Rydz – Wydział Historyczny
 48. dr Rafał Koschany – Wydział Nauk Społecznych
 49. dr Michał Urbańczyk – Wydział Prawa i Administracji
 50. dr Mikołaj Hermann – Wydział Filozofii
 51. dr Paweł Kida – Wydział Neofilologii
 52. Katarzyna Kuczyńska-Koschany – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 53. dr Jan Witczak – Wydział Historyczny
 54. dr Witold Płowiec – Wydział Prawa i Administracji
 55. J. Wiśniewski – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 56. dr Małgorzata Grzywacz – Wydział Nauk Społecznych
 57. dr Sławomira Brud – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 58. dr hab. Przemysław Rotengruber – Wydział Nauk Społecznych
 59. dr Katarzyna Remiszewska – Wydział Anglistyki
Skip to content