Tutorzy

  1. Każdy student MISHiS pozostaje pod indywidualną opieką tutora, opiekuna naukowego, który jest pracownikiem naukowym UAM z tytułem co najmniej doktora, reprezentującego kierunek badawczy najbliższy zainteresowaniom studenta.
  2. Do zadań tutora należy pomoc w układaniu planu, zatwierdzenie planu i aneksów do planu oraz rocznego sprawozdania, sprawdzenie pracy rocznej i wystawienie recenzji według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej MISHiS.
  3. Studenci pierwszego roku powinni wybrać tutora do 20 października.
  4. W przypadku zmiany tutora wymagana jest zgoda Dyrektora MISHiS, poprzedniego tutora oraz nowego.
  5. W każdym roku akademickim zajęcia z tutorem trwają minimum 5 godzin.
  6. Jeden tutor może mieć kilku podopiecznych.

Zgoda tutora na objęcie opieki naukowej nad studentem

Recenzja pracy rocznej