Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni

Szanowni Państwo,

przekazujemy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pobierz zarządzenie)

oraz link do strony Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19
Skip to content