Redakcja

Skład redakcji:

Redaktor naczelna: Iga Ciesielska

Zastępca redaktor naczelniej: Marcin Mielewczyk

Redaktor działu recenzji: Stanisław Stefaniak
Opracowanie redakcyjne: Daria Banasiewicz, Agnieszka Zawisza
Opiekun naukowy: mgr Piotr Pardyka

Zespół redakcyjny:   Daria Banasiewicz, Iga Ciesielska, Marcin Mielewczyk, Piotr Pardyka, Stanisław Stefaniak, Agnieszka Zawisza

Skip to content