Plan zajęć zintegrowanych

Plan zajęć zintegrowanych dla studentów MISHiS:

Antyk w edukacji liberalnej (II rok studia I stopnia) – prowadzący: prof dr hab. Aleksander W. Mikołajczak, termin: poniedziałek godz. 16.15-17.45, miejsce: sala Kuraszkiewicza, Collegium Maius

Forum dyskusji interdyscyplinarnej (I rok studia II stopnia) – prowadzący: dr Konrad Dominas, termin: poniedziałek godz 18.45-20.15, miejsce: sala 330 Collegium Maius UWAGA! Pierwsze zajęcia odbędą się 27 lutego 2017 r.

Prakseologia projektów badawczych (I rok studia II stopnia) – prowadzący: dr Rafał Dymczyk, termin: wtorek godz. 18:45-20:15, miejsce: sala 328 Collegium Maius UWAGA! Pierwsze zajęcia odbędą się 28 lutego 2017 r.

Nauki humanistyczne a nauki przyrodnicze. Analiza metodologiczna (II rok studia I stopnia) prowadzący: prof. dr hab. Janusz Wisniewski, termin: poniedziałek 18.00-20.15, miejsce: sala 223. Collegium Maius.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dot. wyjazdu na Bałkany. Termin wtorek 28 marca, godz. 15.00 sala 330. Spotkanie potrwa około 20 minut.

Przy okazji – karty pracy i dokumenty opublikowane na stronie MISHiS dotyczą tylko studentów MISHiS!

Ważny komunikat dla osób wyjeżdżających na Bałkany

Szanowni Państwo,

na prośbę prof. dra hab. Aleksandra W. Mikołajczaka oraz dra Rafała Dymczyka przesyłam komplet dokumentów związanych z wyjazdem naukowym na Bałkany w dniach 30 marca – 10 kwietnia 2017. Proszę szczególną uwagę zwrócić na plik zawierający kartę pracy studenta. W karcie tej należy wpisać do dziesięciu zadań badawczych, które będziecie Państwo realizowali na Bałkanach, zgodnie z założeniami projektów, nad którymi pracowaliście podczas zajęć. Proszę również wpisać nazwę projektu oraz jej uczestników. Każda grupa powinna przesłać wypełnioną kartę najpóźniej do 28 marca drogą mailową na adres barbara.walkowiak@amu.edu.pl. Karty zostaną przez nas wydrukowane i rozdane Państwu w pierwszym dniu wyjazdu. Pozostałe miejsca w tabeli uzupełnicie Państwo na Bałkanach. Poszczególne zadania badawcze przygotowują wszyscy uczestnicy każdego z projektów bez względu na to, czy uczestniczą w projekcie, czy też pozostają w Polsce.

 

Przykładowe zadania badawcze:

Wywiady z mieszkańcami miasta……..w……..

Zrobienie i opracowanie zdjęć z ……………….w ramach……..

Przygotowanie materiałów ………………

Odwiedzenie …………………………

program_wykladow_balkany_2017

plan_wyjazdu_balkany_2017

karta_pracy_studenta_balkany_2017

Szanowni Państwo,

grupy, uczestniczące w wyjeździe badawczym na Bałkany, które chcą skonsultować swoje projekty, mogą to zrobić podczas dyżuru prof. Aleksandra W. Mikołajczaka. Nie będzie dodatkowego spotkania poświęconego konsultacjom.

Antyk w edukacji – odwołane zajęcia 27 marca

27 marca zajęcia z prof.  Aleksandrem W. Mikołajczakiem nie odbęda się. Odwołany zostaje także dyżur.

Sekretariat zamknięty w piątek

W piątek sekretariat będzie nieczynny przez cały dzień z powodu udziału w szkoleniu.

 

Zasady ubiegania się o minimum programowe

Szanowni Państwo, na stronie pojawiła się nowa zakładka dot. zasad ubiegania się o minimum programowe. Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi określonymi przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów. http://mishis.amu.edu.pl/organizacja-st…/minimum-programowe/

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 9.00-15.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 84 (parter)
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki: 12.00 - 13.00
środy: 13.00-14.00

dr Konrad Dominas
środa 13.00 - 14.00

dr Rafał Dymczyk
środa 13.00 - 14.00

Wszystkie dyżury odbywają się w sali 84 (parter, za automatami z kawą)