Lista numerów

„Interlinie”, nr 1 (1) 2010.

Pobierz numer 1 (1) 2010

Spis treści:

SZKICE
Maria Delimata, Komercyjna panata? Filipińskie krzyżowania – performans religijny w świetle jupiterów
Katarzyna Wozinska, Współczesne mity o upośledzeniu umysłowym
Kevin Gajdziński, Królestwo Przemysła II – królestwem ogólnopolskim czy wielkopolskim?
Jakub Szendzielorz, Pekińska Wiosna 1989. Przyczyny, przebieg, konsekwencje
INTERPRETACJE
Marta Gąsowska, Między Jakubem a jaśnie panem. Pałac Wiesława Myśliwskiego w perspektywie teorii René Girarda. Zarys interpretacji
Kamil Szmid, Miejsce i funkcja rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta
RECENZJE
Anna Kołos, Resentymenty przy drodze. O powieści Tadeusza Zubińskiego
Stanisław Krawczyk, Mit bohaterski w Avatarze Jamesa Camerona

„Interlinie”, nr 1 (2) 2011. Doświadczanie przestrzeni

Pobierz numer 1 (2) 2011

Spis treści:

MIASTO
Michał Podgórski, Przestrzeń miejska – dzielenie postrzegalnego. Próba analizy procesów zawłaszczania przestrzeni miejskiej z perspektywy filozofii Jacquesa Rancière’a
Maria Niemyjska, Struktura przestrzeni mieszkalnej a bycie-w-świecie. Przypadek Księżego Młyna
Anna Jezierska, Doświadczanie przestrzeni w mieście barokowym. Rzeźba w przestrzeni miejskiej XVII- i XVIII-wiecznego Wrocławia
NATURA
Hanna Schudy, Wytwarzanie przestrzeni autentycznej jako krytyka nowoczesności
Małgorzata Dereniowska, Wokół przestrzeni natury: substytuty kulturowe jako narzędzie tworzenia przestrzeni życiowej człowieka
MEDIUM
Aleksandra Krupa, „To-co-było” (?). O doświadczaniu czasoprzestrzeni sfotografowanej
Anna Gruszka, „Moja osobista przestrzeń” – prywatne wirtualne kolekcje sztuki
Alicja Podbielska, Doświadczanie przestrzeni w pamięci o Holocauście
LITERATURA
Tomasz Umerle, Przestrzeń przedstawiona w powieściach Laurence’a Sterne’a w kontekście rozwoju gatunku powieściowego
Justyna Koszarska, „Nagi człowiek w śródmieściu”. Futurystów przyjemność  przestrzeni
Justyna Tabaszewska, Przestrzeń w literaturze. Zmiany w jej obrazowaniu na przykładzie poezji Bolesława Leśmiana, Juliana Przybosia i Stanisława Barańczaka
Aleksandra Szczepan, Ucieczka języka z referencji. O doświadczaniu przestrzeni w powieściach Robbe-Grilleta
KONTEKSTY HISTORYCZNE
Tomasz Ewertowski, Doświadczanie przestrzeni jako konstruowanie kulturowego obrazu. Przykład Bałkanów i Syberii
Łukasz Berger, Po prawicy Dzeusa. Przestrzeń sakralna starożytnych Greków i Rzymian

„Interlinie”, nr 1 (5) 2012. Szkice egiptologiczne

Pobierz numer 1 (5) 2012

Spis treści:

RELIGIA I ŻYCIE POZAGROBOWE
Wojciech Ejsmond, Bóg, faraon i świątynia. Ikonografia świątyń egipskich w Okresie Predynastycznym i Archaicznym
Patryk Chudzik, Grobowce skalne w Tebach Zachodnich w czasach Mentuhotepa Neb-hepet-Ra
Sylwia Gromadzka, Przepowiednie śmierci zawarte w Kalendarzach Dni Szczęśliwych i Nieszczęśliwych
EGIPT A BLISKI WSCHÓD
Natalia Małecka, Dominacja Egiptu w Palestynie epoki późnego brązu i jej odbicie w architekturze
Maciej Kuhnert, Obraz stosunków egipsko-babilońskich w korespondencji z Amarny
Filip Taterka, Plagi egipskie w świetle badań egiptologicznych
Łukasz Bartkowiak, Psy i Szakale – egipska gra planszowa zdobywająca popularność w Asyrii
EGIPT GRECKO-RZYMSKI
Karolina Kulpa, Egipt Kleopatry VII w oczach Rzymian – rozważania nad źródłami do okresu panowania ostatnich Ptolemeuszy
Aneta Skalec, Place publiczne w Egipcie grecko-rzymskim – między archeologią a papirologią
Agata Sowińska, Starożytny Egipt a Hermes Trismegistos. Świadectwo egipskości Trzykroć Największego w wybranych tekstach hermetyzmu wyższego
Przemysław Piwowarczyk, Gnostycyzm w Aleksandrii a gnostycyzm w chora między II a IV wiekiem po Chrystusie
EGIPCJANIE I ICH ZWIERZĘTA
Anna Pelic, Mumie zwierzęce i ich funkcje w starożytnym Egipcie
Kornelia Kuberacka, Starożytne dowcipy, czyli o humorystycznych przedstawieniach zwierząt w ikonografii egipskiej
Agnieszka Konefał, Koty w religii, sztuce, literaturze i życiu codziennym starożytnych Egipcjan

„Interlinie”, nr 1 (6) 2013. Postkolonializm/ postsekularyzm

Pobierz numer 1 (6) 2013

Spis treści:

POSTKOLONIALIZM

Tomasz Ewertowski, Zesłaniec kolonizatorem? „Listy ze stepów kirgizkich” Adolfa Januszkiewicza
Maria Delimata, W rozkroku. Postkolonialność teatru filipińskiego
Anna Kołos, Odgrywanie inności w performansie postkolonialnym
Paweł J. Bąkowski, Między Kingston a Addis Abebą. Model postkolonialnej tożsamości diasporycznej na przykładzie rastafari

POSTSEKULARYZM

Kamil Szmid, Doświadczenie transcendencji w poezji Tadeusza Różewicza

ESEJ POSTSEKULARNY

Michał Płaczek, Rzecz rosenzweigowska albo Sens powrotu do teologii
Patryk Szaj, „Bajki i przypowieści” Ignacego Krasickiego a etyka ponowoczesna

RECENZJE

Karolina Rosiejka, W stronę modernizmu dziś! (Le Corbusier, W stronę architektury)
Alicja Chwieduk, Raz dwa trzy, umierasz ty (Andrzej Stasiuk, Grochów)
Joanna Nacfalska, Dziennik utrapienia (Jerzy Pilch, Dziennik)

 

Skip to content