Mamy sportowy sukces!

Mamy sportowy sukces!

Wykładowcy MISHiS zdominowali rywalizację podczas turnieju tenisa stołowego z okazji dnia sportu.

Dyrektor MISHiS prof. UAM dr hab. Rafał Dymczyk wygrał zawody, pokonując w finale prof. UAM dra hab. Krzysztofa Gajdę!

Natomiast prof. UAM dr hab. Konrad Dominas uległ po zaciętej walce w meczu o III miejsce dziekanowi Wydziału Fizyki prof. UAM dr hab. Romanowi Gołębiewskiemu.

Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konkursie na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022!Konkurs, zorganizowany na wzór budżetu obywatelskiego, skierowany jest do całej społeczności naszego Wydziału (pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracowników administracji, doktorantów i studentów) – osób, które mają pomysły na ulepszenie i uatrakcyjnienie dydaktyki oraz polepszenie warunków studiowania w Collegium Maius. Zgłaszany projekt dotyczyć może wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, np. programów studiów, warunków kształcenia, materiałów dydaktycznych, szkoleń dla studentów i pracowników, organizacji wydarzeń, form wsparcia studentów, promocji, działań projakościowych itp. Liczy się innowacyjność, praktyczność i skuteczność, a także jak najszerszy krąg odbiorców proponowanego rozwiązania. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu w kwocie 8 000 zł. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub grupowe.

Projekt powinien zostać zgłoszony za pomocą formularza on-line od 27 kwietnia do 18 maja br.: https://forms.office.com/r/h3R0Kdf70a Zgłoszenie powinno zawierać:

  • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
  • harmonogram działań zaplanowanych na rok akademicki 2022/2023,

kosztorys (projekty zostaną poddane ocenie również pod kątem możliwości ich realizacji zgodnie z procedurami wydatkowania środków finansowych obowiązującymi na UAM),

plakat prezentujący założenia projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch etapach: Komisja konkursowa, w skład której wchodzi Dziekan i prodziekani, wybierze projekty poddane później pod głosowanie. W wyniku powszechnego głosowania (cała społeczność Wydziału) wyłoniony będzie zwycięski projekt, który zostanie przedstawiony podczas czerwcowego Dnia Dydaktycznego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Terminy rejestracji żetonowej

Studium Językowe UAM poniżej przedstawia terminy rejestracji żetonowej na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego:

Od 29 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 9 maja 2022 r. godz. 24.00 – dla studentów: Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Socjologii. Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl, zakładka egzamin certyfikacyjny).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2021/2022 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2. Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2021/2022 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2021/2022 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl (zakładka egzamin certyfikacyjny).

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Konferencja Na poGRAniczu nauk

Szanowni Państwo!Kolegium MISH UW i Samorząd Studentów Kolegium MISH UW mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w studencko-doktoranckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Na poGRAniczu nauk”. Niezliczone rodzaje ludzkich aktywności są w gruncie rzeczy grami. Gra jest czymś jednocześnie powszechnym i dobrze znanym, jak i trudnym do prostego ujęcia. W tym kontekście warto przyjrzeć się temu, jak metafora gry jest używana w różnych naukach.

Abstrakty należy przesyłać do 21 kwietnia 2022 r. Konferencja odbędzie się 21 maja 2022 r. w formie zdalnej. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie wydarzenia.Serdecznie zachęcamy do udziału! 🙂https://facebook.com/events/s/ogolnopolska-konferencja-nauko/325115529682879/

Praktyka turystyczna na Bałkanach – maj 2022

Szanowni studenci!

Ze względu na wzrost cen (głównie paliw i kursu euro) w bieżącym roku wyjazd MISHiS organizujemy wspólnie ze studiami śródziemnomorskimi IFK.
Zależy nam, by zapełnić autokar, bowiem tylko wtedy uda nam się utrzymać założoną wcześniej cenę. Wyjazd ten to swego rodzaju kompromis – połączenie wyjazdu naukowego MISHiS z praktyką turystyczną studiów śródziemnomorskich.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wyjeździe.
Termin wyjazdu – 12-22.05.2022

Prof. Rafał Dymczyk

Skip to content