Promocja książki „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego” (Wydawnictwo Naukowe UAM) na Zamku Królewskim w Warszawie!

Z nieskrywaną dumą informujemy o promocji książki „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego”, której autorami są nasi wykładowcy – prof. Aleksander W. Mikołajczak i prof. Rafał Dymczyk. Odbyła się ona w pięknej scenerii Loży Masońskiej Pałacu Pod Blachą na Zamku Królewskim w Warszawie!

Była to pierwsza od wielu lat promocja publikacji profesorów naszej poznańskiej Almae Matris w tak zaszczytnym miejscu!

Gospodarzem wydarzenia, w którym uczestniczyło prawie siedemdziesięciu zaproszonych gości, była Jej Magnificencja Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska.

Fragmenty tekstu odczytał aktor Teatru Nowego prof. Zbigniew Grochal.

Książka powstała w ramach projektu realizowanego wspólnie przez UAM, AUDI Polska oraz Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego.

Książka na stronie Wydawnictwa Naukowego UAM: https://press.amu.edu.pl/pl/blog/post/aleksander-wojciech-mikolajczak-rafal-dymczyk-droga-rzymska-macieja-kazimierza-sarbiewskiego.html

Konferencja naukowa BEYOND LANGUAGE 2023

Wszystkie informacje z plakatu znajdują się w tekście komunikatu.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej

BEYOND LANGUAGE 2023.

Konferencja została zaplanowana na pierwsze cztery dni czerwca:

1 czerwca – 4 czerwca 2023 r.

1 czerwca: (dzień 1) Rzym, Włochy (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”)

2 czerwca: (dzień 2) online

3 czerwca: (dzień 3) online

4 czerwca: (dzień 4) Wrocław, Polska (Uniwersytet Wrocławski)

Tegoroczna konferencja kontynuuje misję poprzednich edycji, których celem było umożliwienie wymiany doświadczeń i opinii na temat potrzeby badań i opisu mniejszości językowych, zagrożonych i ginących języków, literatur, kultur, pidżynów i kreoli.

Celem konferencji jest stworzenie podstaw do badań w następujących obszarach:

• zagrożone i ginące języki, literatury i kultury,
• językoznawstwo antropologiczne,
• studia nad kulturami i społeczeństwami,
• wzorce kulturowe w praktykach dyskursywnych,
• językoznawstwo ludowe i antropologia ludowa,
• mechanizmy zmiany (i śmierci) języka,
• etnografia komunikacji,
• badania małych języków i witalności językowej,
• językoznawstwo terenowe,
• studia z zakresu przekładoznawstwa.

spełnieniu warunków formalnych (https://ajmp.uwr.edu.pl)

Wszelkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie: https://bl2023.epi.uj.edu.pl

Organizatorami tegorocznej konferencji naukowej BEYOND LANGUAGE 2023 są:
Uniwersytet Wrocławski (Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej, Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk, Instytut Filologii Romańskiej, Katedra Filologii Szkoła Tutorów Akademickich UWr), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oraz Nadnotecki Instytut UAM w Pile), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Katedra Lingwistyki Komputerowej), Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii), Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” oraz Uniwersytet Bukareszteński (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło amerykańskie wydawnictwo: Æ Academic Publishing z San Diego.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2022/2023 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2: 

  • 7 lutego 2023 r. (wtorek) godz. 10.00 – 11.30

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 26 stycznia 2023 r. godz. 9.00 (czwartek) i trwać będzie do 5 lutego 2023 r. godz. 24.00 (niedziela).

  • 16 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy) 

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 10 lutego 2023 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 14 lutego 2023 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się
w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.   

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką. 

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie. 

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 7 lutego 2023 r. nie dokonują rejestracji w w/w terminie. 

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia. 

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 26.01.2023 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji). 

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl – zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa
i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych. 

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium
Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki. 

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Skip to content