Dzień Jakości

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracownikami MISHiS, które odbędzie się w ramach Dnia Jakości w Szkole Nauk o Języku i Literaturze, 3 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30 na platformie MS Teams. Link do kanału zostanie Państwu przesłany za pośrednictwem USOS-a przez Panią Barbarę Walkowiak. Zapraszamy.

Wstęp do badań interdyscyplinarnych

Poniżej znajdą Państwo list od prof. Aleksandra Mikołajczaka w sprawie zajęć Wstęp do badań interdyscyplinarnych.

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za akces do naszych spotkań w formie zdalnego kontaktu. Długo zastanawiałem się jak można w tej formie osiągnąć cele przewidziane dla przedmiotu Wstęp do badań interdyscyplinarnych, w sytuacji, gdy nasz wspólny wyjazd badawczy nie dojdzie do skutku. Odbywanie przewidzianych wykładów, które miałem wygłosić w Mediolanie nie wydaje mi się sensowne.

Wobec powyższego chciałbym zaproponować Państwu rodzaj seminarium polegającego na prowadzeniu dyskusji wokół przygotowywanej przeze mnie wraz z prof. Rafałem Dymczykiem  książki pt. Athos. Wzrok Świętej Góry. W swej metodologii jest ona bowiem klasyczną praca interdyscyplinarną, w której dla wyjaśnienia problematyki roli zmysłów w ludzkim oglądzie i rozumieniu świata wykorzystujemy wiedzę z zakresu, między innymi: historii kultury, teologii, historii sztuki, filozofii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także kognitywistyki, socjologii, ekologii, ekologii krajobrazu, materiałoznawstwa i technologii. Łączymy te dziedziny, wpisując je w dwie perspektywy badawcze wyznaczane przez tzw. „zwrot ku rzeczom” oraz „zwrot emotywny”, o których wzmiankowałem na naszych spotkaniach w poprzednim semestrze.

Wydaje mi się zatem, że krytyczna lektura pierwszych rozdziałów tej książki, a także możliwość dyskutowania nad nią w trakcie jej powstawania, mogłaby stać się dla Państwa ciekawym doświadczeniem poznawczym. Sądzę też, że możliwość obserwacji rodzenia się dzieła naukowego i w jakim sensie współuczestniczenia w tym procesie, pomoże Państwu w rozwinięciu metodologicznej autorefleksji nad własnymi tekstami prac zaliczeniowych. Dlatego będę Państwu przesyłał fragmenty naszej książki, oczekując z wszelkich nasuwających się wam uwag, wątpliwości i sugestii, na które wraz z prof. Rafałem Dymczykiem będę się starał odpowiedzieć i do nich ustosunkować. Ten twórczy dialog powinien mieć swobodną formę, dlatego nie będzie w nim jakichkolwiek ograniczeń, a każda Państwa myśl spotka się z naszej strony z pełną otwartością i zastanowienie.

Proszę więc  przemyśleć tę propozycję i ustosunkować się do niej, co będzie pierwszym Państwa zadaniem podczas tego nietypowego, lecz mam nadzieję inspirującego seminarium. Tymczasem my przygotujemy fragmenty teksu, nad którymi wspólnie będziemy potem pracowali.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Aleksander Wojciech Mikołajczak

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU MISHIS UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA WSTĘP DO BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH!


Ponieważ mamy problemy z pracą zdalną z usosie i nie mamy do Wszystkich uczestników zajęć adresów mailowych, bardzo proszę o przekazanie kolegom, czy udostępnienie w jakiś Państwa innych grupach. To bardzo ważna deklaracja


Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o wypełnienie i przesłanie na adres mikolax@amu.edu.pl deklaracji uczestnictwa w zajęciach (Wstęp do badań interdyscyplinarnych) w trybie on-line. Informacje dotyczące kształcenia zdalnego znajdą Państwo pod adresem https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/komunikat-dotyczacy-ksztalcenia-na-odleglosc


Zarządzenie Rektora UAM nr 433/2019/2020 zawierające wszystkie szczegóły dotyczące kształcenia zdalnego oraz ewentualnego odrabiania przez osoby, które z przyczyn technicznych, nie mogą uczestniczyć teraz w zajęciach, znajduje się Państwa studenckich skrzynkach mailowych oraz na stronie https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/zarzadzenie-nr-433

Treść deklaracji:
Ja,……………, student / studentka kierunku ………………….(…. rok, studia dzienne) deklaruję, że mam możliwości techniczne do udziału w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej w ramach przedmiotu Wstęp do badań interdyscyplinarnych.