INTERLINIE

INTERLINIE. Interdyscyplinarne Czasopismo Internetowe

ISSN: 20829434

„Interlinie” to recenzowany periodyk założony przez studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy numer czasopisma wydaliśmy w grudniu 2010 roku.

W Interliniach publikujemy prace z różnych dyscyplin naukowych, reprezentujące rozliczne punkty widzenia i metodologie. W każdym numerze artykuły zogniskowane są wokół jednego przewodniego tematu czy hasła. Czekamy na prace naukowe związane z poruszaną w numerze kwestią, a także na krótsze formy, takie jak esej. Ponadto, publikujemy też recenzje niedawno wydanych w Polsce dzieł literatury pięknej oraz naukowej.

Zapraszamy do współpracy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z całego kraju.

Czekamy na wasze teksty pod adresem: interlinie.redakcja@gmail.com

Skip to content