Zajęcia modułowe z prof. UAM drem hab. Rafałem Dymczykem

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych – środy godzina 18:45-20:15 – platforma Microsoft Teams (zespół zostanie utworzony na Państwa kontach o migracji zajęć z Panelu Dydaktycznego)

Skip to content