Zajęcia modułowe z prof. UAM drem hab. Konradem Dominasem

Semiotyka cyfrowej informacji: 26 października; 16 listopada; 23 listopada; 7 grudnia; 14 grudnia; 11 stycznia 2021; 18 stycznia 2021. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki od godz. 18.45 do godz. 20.15 na platformie MS Teams. 


Forum dyskusji interdyscyplinarnej: 9 listopada; 30 listopada; 21 grudnia; 25 stycznia; 8 marca; 29 marca; 12 kwietnia; 26 kwietnia.  Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki od godz. 18.45 do godz. 20.15 na platformie MS Teams. 


Zajęcia w ramach tutoringu ustalane będą indywidualnie. 

Skip to content