Międzynarodowa Doktorancka Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

20 maja odbyła się Międzynarodowa Doktorancka Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Nowe metodologie w nauce. Jak młodzi badacze postrzegają interdyscyplinarność?

Wydarzenie było wspólną inicjatywą polskich i ukraińskich studentów reprezentujących: Pracownię Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowy Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenka w Kijowie, Oświatowo-Naukowe Centrum “Studia Polskie” Państwowego Uniwersytetu im. Mykoly Gogolia w Niżynie, oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Badaczy Edukacji.

Celem konferencji było nawiązanie międzyuczelnianego dialogu pomiędzy doktorantami reprezentującymi ośrodki akademickie w Polsce i na Ukrainie oraz doprowadzenie do dyskusji dotyczącej wykorzystania nowych metodologii we współczesnych badaniach. Młodzi badacze postarają się wspólnie zdefiniować jak rozumieją interdyscyplinarność.

Konferencja odbyła się na platformie ZOOM.

Skip to content