Gratulacje!

W ramach zadania nr 34 w konkursie nr 009 organizowanym przez Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Pani Irmina Bloch z I roku uzupełniających studiów magisterskich MISHiS (kierunek wiodący: filologia polska; tutor: dr Krzysztof Hoffmann) otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie projektu badawczego o tytule „Co o kondycji słowa pisanego mówi literatura wizualna?”.

Celem projektu jest zbadanie relacji pomiędzy rozwojem oryginalnej typografii, książkami artystycznymi angażującymi w proces czytania wszystkie zmysły albo liberackim zamykaniem poezji w szklanej butelce, a tezą Jacka Dukaja, iż na naszych oczach rozpoczyna się trzecia era człowieczeństwa, epoka postpiśmienna. Wśród zadań znajduje się kwerenda lokalna oraz indywidualny, tygodniowy staż pod opieką profesora Sashy Bru na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim. 

Pani Irminie serdecznie gratulujemy!!!!

Skip to content