Zaświadczenia za udział w konferencji

Zaświadczenia za udział w konferencji naukowej „Wielokulturowa współczesność – historia Europy i Wschodu” są do odbioru w sekretariacie MISHiS.

Sekretariat MISHiS będzie czynny w środę 18.09 do godziny 13.00. Od 19 do 27 września sekretariat jest nieczynny.

Skip to content