Zajęcia MISHIS obowiązkowe dla studentów studiujących w ramach MSI i MISHIS

  1. Wstęp do badań interdyscyplinarnych – obowiązkowe dla studentów MSI I roku I stopnia i studiów jednolitych. Zajęcia prowadzi prof. Aleksander Mikołajczak w poniedziałki w sali 220 (ul. Fredry 10) w godz. 17.00 – 18.30.
  2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych – obowiązkowe dla studentów MSI I roku I stopnia i studiów jednolitych. Zajęcia prowadzi prof. Rafał Dymczyk we wtorki w sali 330 (ul. Fredry 10) w godz. 18.30-20.00.
  3. Semiotyka cyfrowej informacji – zajęcia obowiązkowe dla studentów MISHIS II roku I stopnia i studiów jednolitych 5-letnich. Zajęcia prowadzi prof. Konrad Dominas. Odbędą się one w sali 328 (ul. Fredry 10) w dniach: 20, 27 listopada; 4, 11, 18 grudnia; 8, 15 stycznia 2024 od godz. 18.45 do 20.15.
  4. Forum dyskusji interdyscyplinarnej – obowiązkowe dla studentów MSI I roku II stopnia i IV roku studiów jednolitych. Zajęcia prowadzi prof. Konrad Dominas w dniach: 18 grudnia i 29 stycznia 2024 od godz. 18.45 do 20.15 w sali 328 (ul Fredry 10). Kolejne terminy zostaną podane w późniejszym czasie.
Skip to content