Wykład prof. Franca Morettiego o humanistyce cyfrowej we wtorek 4 czerwca o 17.00

W dniach 4-5 czerwca gościem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM będzie prof. Franco Moretti z École polytechnique fédérale de Lausanne, komparatysta, teoretyk literatury, znawca dziewiętnastowiecznej powieści brytyjskiej, współzałożyciel Stanford Literary Lab (https://litlab.stanford.edu).

Prof. Moretti jest autorem m.in. Graphs, Maps, Trees (2005) [wyd. polskie pt. Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury. Przeł. Tomasz Bilczewski i Anna Kowalcze‑Pawlik, WUJ, Kraków 2016], The Bourgeois. Between History and Literature (2013) oraz Distant Reading (2013), a także współautorem Prospektów, których polski przekład przygotowali studenci i studentki specjalności przekładowej IFP UAM; książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne jeszcze w tym roku.

 

 

We wtorek 4 czerwca o 17.00 w Salonie Mickiewicza prof. Moretti wygłosi wykład pt. Under which king, Bezonian? Literary study between quantification and hermeneutics. Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Zapraszamy!

 

Wizyta prof. Morettiego wiąże się z poniższą konferencją:

 

5-7 czerwca, Coll. Minus. Międzynarodowa konferencja pt. Czynnik ludzki w przekładzie literackim
– teorie, historie, praktyki / The Human Factor in Literary Translation – theories, histories, practices

 

Czynnik ludzki najczęściej wiązany jest z nieadekwatnym działaniem człowieka, które skutkuje błędem. Nas jednak w tytułowym „czynniku” interesuje przede wszystkim „czyn”, a więc działanie; chętnie uwolniłybyśmy go od nieneutralnych konotacji.

Na trzy czerwcowe dni (5-7 czerwca 2019 roku) przy wsparciu Centrum Badań Przekładoznawczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowałyśmy w poznańskim Collegium Minus międzynarodową konferencję poświęconą tej właśnie tematyce. Organizatorem konferencji jest Humanistyczne Konsorcjum Naukowe, łączące Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydział Polonistyki UJ.

W centrum naszych rozważań znajdą się przede wszystkim tłumaczki i tłumacze zarówno epok dawnych, jak i doby obecnej, lecz także inni aktanci, których działanie nie pozostaje bez wpływu na tłumaczenie, rozumiane i jako proces, i jako produkt: jego inicjatorzy, zleceniodawcy, redaktorzy, korektorzy i wydawcy, jak również coraz doskonalsze programy tłumaczeniowe, coraz bardziej gotowe zastąpić człowieka, oraz miejsce tłumaczki/tłumacza we współczesnej humanistyce (również cyfrowej).

Gośćmi honorowymi naszej konferencji będą prof. Franco Moretti z z École polytechnique fédérale de Lausanne oraz prof. Elżbieta Tabakowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Językami konferencji będą polski i angielski; wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie.

 

Ponadto w środę 5 czerwca o godzinie 17.00 na Scenie Nowej Centrum Kultury Zamek przy ul. Święty Marcin 80/82

odbędzie się dyskusja panelowa pt. Uwaga na tłumacza z udziałem Leszka Engelkinga, Magdy Heydel, Antonii Lloyd Jones, Julii Różewicz i Tomasza Swobody. Rozmowę poprowadzą Borys Szumański i Weronika Szwebs.

 

Do zobaczenia!

http://humanfactorintranslation.pl

Skip to content