Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konkursie na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022!Konkurs, zorganizowany na wzór budżetu obywatelskiego, skierowany jest do całej społeczności naszego Wydziału (pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracowników administracji, doktorantów i studentów) – osób, które mają pomysły na ulepszenie i uatrakcyjnienie dydaktyki oraz polepszenie warunków studiowania w Collegium Maius. Zgłaszany projekt dotyczyć może wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, np. programów studiów, warunków kształcenia, materiałów dydaktycznych, szkoleń dla studentów i pracowników, organizacji wydarzeń, form wsparcia studentów, promocji, działań projakościowych itp. Liczy się innowacyjność, praktyczność i skuteczność, a także jak najszerszy krąg odbiorców proponowanego rozwiązania. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu w kwocie 8 000 zł. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub grupowe.

Projekt powinien zostać zgłoszony za pomocą formularza on-line od 27 kwietnia do 18 maja br.: https://forms.office.com/r/h3R0Kdf70a Zgłoszenie powinno zawierać:

  • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
  • harmonogram działań zaplanowanych na rok akademicki 2022/2023,

kosztorys (projekty zostaną poddane ocenie również pod kątem możliwości ich realizacji zgodnie z procedurami wydatkowania środków finansowych obowiązującymi na UAM),

plakat prezentujący założenia projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch etapach: Komisja konkursowa, w skład której wchodzi Dziekan i prodziekani, wybierze projekty poddane później pod głosowanie. W wyniku powszechnego głosowania (cała społeczność Wydziału) wyłoniony będzie zwycięski projekt, który zostanie przedstawiony podczas czerwcowego Dnia Dydaktycznego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Skip to content