Wstęp do badań interdyscyplinarnych

Poniżej znajdą Państwo list od prof. Aleksandra Mikołajczaka w sprawie zajęć Wstęp do badań interdyscyplinarnych.

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za akces do naszych spotkań w formie zdalnego kontaktu. Długo zastanawiałem się jak można w tej formie osiągnąć cele przewidziane dla przedmiotu Wstęp do badań interdyscyplinarnych, w sytuacji, gdy nasz wspólny wyjazd badawczy nie dojdzie do skutku. Odbywanie przewidzianych wykładów, które miałem wygłosić w Mediolanie nie wydaje mi się sensowne.

Wobec powyższego chciałbym zaproponować Państwu rodzaj seminarium polegającego na prowadzeniu dyskusji wokół przygotowywanej przeze mnie wraz z prof. Rafałem Dymczykiem  książki pt. Athos. Wzrok Świętej Góry. W swej metodologii jest ona bowiem klasyczną praca interdyscyplinarną, w której dla wyjaśnienia problematyki roli zmysłów w ludzkim oglądzie i rozumieniu świata wykorzystujemy wiedzę z zakresu, między innymi: historii kultury, teologii, historii sztuki, filozofii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także kognitywistyki, socjologii, ekologii, ekologii krajobrazu, materiałoznawstwa i technologii. Łączymy te dziedziny, wpisując je w dwie perspektywy badawcze wyznaczane przez tzw. „zwrot ku rzeczom” oraz „zwrot emotywny”, o których wzmiankowałem na naszych spotkaniach w poprzednim semestrze.

Wydaje mi się zatem, że krytyczna lektura pierwszych rozdziałów tej książki, a także możliwość dyskutowania nad nią w trakcie jej powstawania, mogłaby stać się dla Państwa ciekawym doświadczeniem poznawczym. Sądzę też, że możliwość obserwacji rodzenia się dzieła naukowego i w jakim sensie współuczestniczenia w tym procesie, pomoże Państwu w rozwinięciu metodologicznej autorefleksji nad własnymi tekstami prac zaliczeniowych. Dlatego będę Państwu przesyłał fragmenty naszej książki, oczekując z wszelkich nasuwających się wam uwag, wątpliwości i sugestii, na które wraz z prof. Rafałem Dymczykiem będę się starał odpowiedzieć i do nich ustosunkować. Ten twórczy dialog powinien mieć swobodną formę, dlatego nie będzie w nim jakichkolwiek ograniczeń, a każda Państwa myśl spotka się z naszej strony z pełną otwartością i zastanowienie.

Proszę więc  przemyśleć tę propozycję i ustosunkować się do niej, co będzie pierwszym Państwa zadaniem podczas tego nietypowego, lecz mam nadzieję inspirującego seminarium. Tymczasem my przygotujemy fragmenty teksu, nad którymi wspólnie będziemy potem pracowali.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Aleksander Wojciech Mikołajczak

Skip to content