Szkolenie BHP

Szanowni Państwo,

do 23 lutego 2022 proszę zaliczyć szkolenie BHP, które jest obowiązkowe. Poniżej szczegółowa informacja.

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM – dla każdego I roku. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia.

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning). Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle. Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście. Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2021 r. do 23 lutego 2022 r.

Logowanie na Szkolenie BHP: należy wejść na stronę szkoleniebhp.amu.edu.pl; logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło: hasło do systemu USOSweb).

W razie pytań proszę pisać na: 1barbara@amu.edu.pl

Skip to content