Szkolenie BHP

Szanowni Państwo,

wszyscy studenci rozpoczynający naukę na UAM są zobowiązani zaliczyć szkolenie BHP w formie e-learningu. Dotyczy to studentów I roku zarówno I jak i II stopnia! Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia.

Czas na zaliczenie szkolenia: od 18 listopada 2019 do 29 lutego 2020 r.  

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl; logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło: hasło do systemu USOSweb).

Materiały składają się z czterech tematów:

  1. Pierwsza pomoc,
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  3. Ochrona przeciwpożarowa,
  4. Elementy prawa pracy.                                                                                                            Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście. Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS.
Skip to content