Semiotyka cyfrowej informacji, Forum Dyskusji Interdyscyplinarnej, Kształtowanie Umiejętności Interpersonalnej

Semiotyka cyfrowej informacji – dr hab. Konrad Dominas
Zajęcia modułowe z Semiotyki cyfrowej informacji dla studentów II roku MISHiS (studia I stopnia) z drem hab. Konradem Dominasem odbywać się będę w poniedziałki w Collegium Maius, ul. Fredry 10, w sali 330 (Instytut Filologii Klasycznej, III piętro) od godz. 18.45 do 20.15 w następujących terminach: 14, 28 października; 4, 25 listopada; 2, 16 grudnia; 13 stycznia 2020 roku. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Forum Dyskusji Interdyscyplinarnej – dr hab. Konrad Dominas
Zajęcia modułowe z Forum Dyskusji Interdyscyplinarnej dla studentów I roku MISHiS (studia II stopnia) z drem hab. Konradem Dominasem odbywać się będę w poniedziałki w Collegium Maius, ul. Fredry 10, w sali 330 (Instytut Filologii Klasycznej, III piętro) od godz. 18.45 do 20.15 w następujących terminach: 21 października; 18 listopada; 9 grudnia; 23 stycznia; 2 marca; 6 kwietnia; 27 kwietnia.
Kształtowanie Umiejętności Interpersonalnych – dr hab. Rafał Dymczyk
Zajęcia dla studentów I roku I stopnia – środy godzina 18:45-20:15, sala 330, Collegium Maius
Skip to content