Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na MISHiS w roku akademickim 2020/2021 odbywa się całkowicie on-line.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (rekrutacja.amu.edu.pl) i dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł oraz przypisania jej do kierunku MISHiS.

w tym roku kandydaci nie muszą przynosić do Biura Rekrutacji dokumentów. Wystarczy jedynie w odpowiednim terminy (dokładne daty podane są na stronie rekrutacja.amu.edu.pl) wgrać wyznaczone dokumenty do systemu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem będzie odbywała się w październiku w dziekanacie podczas odbioru legitymacji i podpisania umowy oraz ślubowania.

Tematy na rozmowę kompetencyjną

Każdy kandydat zobowiązany się do przesłania dwóch tematów na rozmowę kompetencyjną. Do każdego tematu należy zgłosić również pięć pozycji bibliografii. Tematy należy przygotować w programie word (nie pdf!) w formie:

Imię i nazwisko, numer pesel
wybrane kierunki: kierunek wiodący:...., pozostałe kierunki..... 
Temat 1: ......
Bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.
Temat 2: ....
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.

Tak przygotowany plik należy przesłać na adres aneta.masztaller@amu.edu.pl. O dokładnych terminach nadsyłania tematów, kandydaci zostaną powiadomieni przez System Rekrutacyjny.

Rozmowa kompetencyjna

Terminy: 
kandydaci na I stopień: 19 i 20 sierpnia 2020, 
kandydaci na II stopień: 21 sierpnia 2020. 

Forma: w tym roku rozmowy kompetencyjne odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams.

  1. Kandydat zobowiązany jest do instalacji na swoim komputerze aplikacji MS Teams (Używanie Teams przez stronę internetową nie zapewnia dostępu do wszystkich funkcji. Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania egzaminu, jeśli kandydat nie dostosuje się do tej zasady). Instrukcje dotyczące programu MS Teams znajda Państwo na stronie: https://support.microsoft.com/pl-pl/teams
  2. Kandydat podczas całej rozmowy rekrutacyjnej musi mieć włączoną kamerę, a jego osoba musi być widoczna na ekranie. Niedopuszczalne jest wyłączenie kamery. Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania egzaminu, jeśli kandydat nie dostosuje się do tej zasady. Jeśli kandydat będzie korzystał ze sprzętu bez kamery, nie będzie mógł podejść do rozmowy.
  3. Kandydat musi mieć przy sobie dowód osobisty, który pokazuje do kamery w celu weryfikacji jego tożsamości.
  4. Na potrzeby rekrutacji zostanie stworzony odpowiedni zespół, do którego kandydaci będą dodani za pośrednictwem adresów mailowych podanych przy rekrutacji. jeśli ktoś będzie łączyć się na Teamsie za pośrednictwem innego adresu, proszę o pilną wiadomość. Na spotkanie z każdym kandydatem będą utworzone osobne kanały.
  5. Każdy kandydat otrzyma przez system rekrutacyjny osobną wiadomość z dokładnym linkiem do spotkania i godziną egzaminu.
  6. Zabrania się nagrywania spotkania zarówno przez aplikacje Teams jak i innymi programami i aplikacjami.
  7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą ogłoszone poprzez system rekrutacyjny po zakończeniu wszystkich rozmów.

Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej oraz wiadomości w systemie rekrutacyjnym. O wszystkim będziemy na bieżąco Państwa informować.

Skip to content