Plany zajęć

Termin składania planów został wydłużony do 7 listopada. Do planu wpisują państwo przedmioty MISHIS i przedmioty dodatkowe. Na przedmioty MISHIS zapisuje dziekanat MISHIS, a na przedmioty dodatkowe koordynator USOS wydziału, na którym są prowadzone te przedmioty.

Skip to content