Plany zajęć

Do 19 października proszę przynieść do Biura Obsługi Studentów MISHIS (lub wysłać skan mejlem do pani Barbary Walkowiak) plany zajęć na semestr letni. Plan ma zawierać przedmioty dodatkowe i przedmioty MISHIS. Plan podpisuje student i tutor. 

Skip to content