Obowiązkowe przedmioty MISHIS/MSI w semestrze letnim:

  1. studia licencjackie II rok – Nauki przyrodnicze i nauki ścisłe dla humanistów. Wybrane zagadnienia – prowadzone przez prof. Jakuba Rybkę oraz prof. Kosmę Szutkowskiego. W ramach przedmiotu odbędą się 3 spotkania w piątki 10, 17 i 24 maja, w godz. od 15.00 do 18.30. Jedno spotkanie odbędzie się w Collegium Maius, kolejne spotkanie w Centrum Zaawansowanych Technologii i jedno w Centrum Nanobiomedycznym,
  2. studia magisterskie I rok – Prakseologia projektów badawczych – prowadzona przez prof. Rafała Dymczyka. Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 6 maja od godz.16.00 do 20.15 w Collegium Maius w sali 330. Na tych zajęciach zostanie ustalony ze studentami termin kolejnych zajęć oraz sposób zaliczenia. Obecność obowiązkowa.

Skip to content