Konferencja naukowa BEYOND LANGUAGE 2023

Wszystkie informacje z plakatu znajdują się w tekście komunikatu.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej

BEYOND LANGUAGE 2023.

Konferencja została zaplanowana na pierwsze cztery dni czerwca:

1 czerwca – 4 czerwca 2023 r.

1 czerwca: (dzień 1) Rzym, Włochy (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”)

2 czerwca: (dzień 2) online

3 czerwca: (dzień 3) online

4 czerwca: (dzień 4) Wrocław, Polska (Uniwersytet Wrocławski)

Tegoroczna konferencja kontynuuje misję poprzednich edycji, których celem było umożliwienie wymiany doświadczeń i opinii na temat potrzeby badań i opisu mniejszości językowych, zagrożonych i ginących języków, literatur, kultur, pidżynów i kreoli.

Celem konferencji jest stworzenie podstaw do badań w następujących obszarach:

• zagrożone i ginące języki, literatury i kultury,
• językoznawstwo antropologiczne,
• studia nad kulturami i społeczeństwami,
• wzorce kulturowe w praktykach dyskursywnych,
• językoznawstwo ludowe i antropologia ludowa,
• mechanizmy zmiany (i śmierci) języka,
• etnografia komunikacji,
• badania małych języków i witalności językowej,
• językoznawstwo terenowe,
• studia z zakresu przekładoznawstwa.

spełnieniu warunków formalnych (https://ajmp.uwr.edu.pl)

Wszelkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie: https://bl2023.epi.uj.edu.pl

Organizatorami tegorocznej konferencji naukowej BEYOND LANGUAGE 2023 są:
Uniwersytet Wrocławski (Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej, Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk, Instytut Filologii Romańskiej, Katedra Filologii Szkoła Tutorów Akademickich UWr), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oraz Nadnotecki Instytut UAM w Pile), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Katedra Lingwistyki Komputerowej), Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii), Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” oraz Uniwersytet Bukareszteński (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło amerykańskie wydawnictwo: Æ Academic Publishing z San Diego.

Skip to content