Komunikat dla studentów prawa

Studenci prawa składający wniosek o powtarzanie roku powinni przyjść do dziekanatu MISHIS po kartę przebiegu studiów i adnotację, że liczba powtarzanych przedmiotów nie przekracza 3. Kartę przebiegu studiów dołącza się do wniosku, a decyzję przynosi się do dziekanatu MISHIS.

Skip to content