Godziny rektorskie

Decyzją Rektora, Pana Profesora Andrzeja Lesickiego, 3 października do godziny 14.00 ogłoszone zostały godziny rekrtorskie, wolne od zajęć dydaktycznych.

Skip to content