dr hab. Rafał Dymczyk

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 25 kwietnia, decyzją Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dr Rafał Dymczyk uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Serdecznie gratulujemy!

Rozprawa habilitacyjna: Kobiety Świętej Góry Athos: nieobecna obecność. Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2017.

Skip to content