Dofinansowanie na wyjazd do Stambułu

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę, aby osoby, które uzyskały dofinansowanie na majowy wyjazd do Turcji, przesłały drogą mailową informacje o kwocie oraz jednostce, która dofinansowanie przyznała oraz skan lub dobre zdjęcie pisma potwierdzającego przyznanie dofinansowania. Adres: aneta.masztaller@amu.edu.pl

Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Skip to content