Dni rektorskie

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM w związku z § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 62/2016/2017 Rektora UAM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

ustanawiam

  • 25 kwietnia 2018 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Neofilologii, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Collegium Polonicum w Słubicach,
  • 26 kwietnia 2018 roku dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Historycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Rektor

(-) Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Skip to content