Ze smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj zmarł prof. dr hab. Stefan Jurga, który w latach 1996-2002 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2005-2006 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a w latach 2006-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Jurga był naszym przyjacielem. który przez wiele lat wspierał poznański MISHiS.

Cześć Jego pamięci!

Najszczersze kondolencje dla rodziny!

PHSI oraz MISHiS

Gratulacje

Szanowni Państwo,

Z wielką radością i dumą informujemy, że jednym z laureatów I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT został student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych pan Paweł Drozdowski.

Panu Pawłowi serdecznie GRATULUJEMY!

Spotkanie z prof. Zhivkiem Ivanovem

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 grudnia) o godzinie 17.00, na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie z prof. Zhivkiem Ivanovem. Spotkanie poprowadzi Pani Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak. Serdecznie zapraszamy.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aF3iyXEelKmfNEZnan3dbF83m8s4oG6PLRw5WD7NgIY41%40thread.tacv2/1638174175401?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226701592-7479-4959-a93b-c6ef468f5528%22%7d

Skip to content