Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na MISHiS w roku akademickim 2020/2021 odbywa się całkowicie on-line.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (rekrutacja.amu.edu.pl) i dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł oraz przypisania jej do kierunku MISHiS.

w tym roku kandydaci nie muszą przynosić do Biura Rekrutacji dokumentów. Wystarczy jedynie w odpowiednim terminy (dokładne daty podane są na stronie rekrutacja.amu.edu.pl) wgrać wyznaczone dokumenty do systemu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem będzie odbywała się w październiku w dziekanacie podczas odbioru legitymacji i podpisania umowy oraz ślubowania.

Tematy na rozmowę kompetencyjną

Każdy kandydat zobowiązany się do przesłania dwóch tematów na rozmowę kompetencyjną. Do każdego tematu należy zgłosić również pięć pozycji bibliografii. Tematy należy przygotować w programie word (nie pdf!) w formie:

Imię i nazwisko, numer pesel
wybrane kierunki: kierunek wiodący:...., pozostałe kierunki..... 
Temat 1: ......
Bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.
Temat 2: ....
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.

Tak przygotowany plik należy przesłać na adres aneta.masztaller@amu.edu.pl. O dokładnych terminach nadsyłania tematów, kandydaci zostaną powiadomieni przez System Rekrutacyjny.

Rozmowa kompetencyjna

Terminy: 
kandydaci na I stopień: 19 i 20 sierpnia 2020, 
kandydaci na II stopień: 21 sierpnia 2020. 

Forma: w tym roku rozmowy kompetencyjne odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams.

  1. Kandydat zobowiązany jest do instalacji na swoim komputerze aplikacji MS Teams (Używanie Teams przez stronę internetową nie zapewnia dostępu do wszystkich funkcji. Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania egzaminu, jeśli kandydat nie dostosuje się do tej zasady). Instrukcje dotyczące programu MS Teams znajda Państwo na stronie: https://support.microsoft.com/pl-pl/teams
  2. Kandydat podczas całej rozmowy rekrutacyjnej musi mieć włączoną kamerę, a jego osoba musi być widoczna na ekranie. Niedopuszczalne jest wyłączenie kamery. Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania egzaminu, jeśli kandydat nie dostosuje się do tej zasady. Jeśli kandydat będzie korzystał ze sprzętu bez kamery, nie będzie mógł podejść do rozmowy.
  3. Kandydat musi mieć przy sobie dowód osobisty, który pokazuje do kamery w celu weryfikacji jego tożsamości.
  4. Na potrzeby rekrutacji zostanie stworzony odpowiedni zespół, do którego kandydaci będą dodani za pośrednictwem adresów mailowych podanych przy rekrutacji. jeśli ktoś będzie łączyć się na Teamsie za pośrednictwem innego adresu, proszę o pilną wiadomość. Na spotkanie z każdym kandydatem będą utworzone osobne kanały.
  5. Każdy kandydat otrzyma przez system rekrutacyjny osobną wiadomość z dokładnym linkiem do spotkania i godziną egzaminu.
  6. Zabrania się nagrywania spotkania zarówno przez aplikacje Teams jak i innymi programami i aplikacjami.
  7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą ogłoszone poprzez system rekrutacyjny po zakończeniu wszystkich rozmów.

Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej oraz wiadomości w systemie rekrutacyjnym. O wszystkim będziemy na bieżąco Państwa informować.

Dzień Jakości

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracownikami MISHiS, które odbędzie się w ramach Dnia Jakości w Szkole Nauk o Języku i Literaturze, 3 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30 na platformie MS Teams. Link do kanału zostanie Państwu przesłany za pośrednictwem USOS-a przez Panią Barbarę Walkowiak. Zapraszamy.

Wstęp do badań interdyscyplinarnych

Poniżej znajdą Państwo list od prof. Aleksandra Mikołajczaka w sprawie zajęć Wstęp do badań interdyscyplinarnych.

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za akces do naszych spotkań w formie zdalnego kontaktu. Długo zastanawiałem się jak można w tej formie osiągnąć cele przewidziane dla przedmiotu Wstęp do badań interdyscyplinarnych, w sytuacji, gdy nasz wspólny wyjazd badawczy nie dojdzie do skutku. Odbywanie przewidzianych wykładów, które miałem wygłosić w Mediolanie nie wydaje mi się sensowne.

Wobec powyższego chciałbym zaproponować Państwu rodzaj seminarium polegającego na prowadzeniu dyskusji wokół przygotowywanej przeze mnie wraz z prof. Rafałem Dymczykiem  książki pt. Athos. Wzrok Świętej Góry. W swej metodologii jest ona bowiem klasyczną praca interdyscyplinarną, w której dla wyjaśnienia problematyki roli zmysłów w ludzkim oglądzie i rozumieniu świata wykorzystujemy wiedzę z zakresu, między innymi: historii kultury, teologii, historii sztuki, filozofii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także kognitywistyki, socjologii, ekologii, ekologii krajobrazu, materiałoznawstwa i technologii. Łączymy te dziedziny, wpisując je w dwie perspektywy badawcze wyznaczane przez tzw. „zwrot ku rzeczom” oraz „zwrot emotywny”, o których wzmiankowałem na naszych spotkaniach w poprzednim semestrze.

Wydaje mi się zatem, że krytyczna lektura pierwszych rozdziałów tej książki, a także możliwość dyskutowania nad nią w trakcie jej powstawania, mogłaby stać się dla Państwa ciekawym doświadczeniem poznawczym. Sądzę też, że możliwość obserwacji rodzenia się dzieła naukowego i w jakim sensie współuczestniczenia w tym procesie, pomoże Państwu w rozwinięciu metodologicznej autorefleksji nad własnymi tekstami prac zaliczeniowych. Dlatego będę Państwu przesyłał fragmenty naszej książki, oczekując z wszelkich nasuwających się wam uwag, wątpliwości i sugestii, na które wraz z prof. Rafałem Dymczykiem będę się starał odpowiedzieć i do nich ustosunkować. Ten twórczy dialog powinien mieć swobodną formę, dlatego nie będzie w nim jakichkolwiek ograniczeń, a każda Państwa myśl spotka się z naszej strony z pełną otwartością i zastanowienie.

Proszę więc  przemyśleć tę propozycję i ustosunkować się do niej, co będzie pierwszym Państwa zadaniem podczas tego nietypowego, lecz mam nadzieję inspirującego seminarium. Tymczasem my przygotujemy fragmenty teksu, nad którymi wspólnie będziemy potem pracowali.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Aleksander Wojciech Mikołajczak

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU MISHIS UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA WSTĘP DO BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH!


Ponieważ mamy problemy z pracą zdalną z usosie i nie mamy do Wszystkich uczestników zajęć adresów mailowych, bardzo proszę o przekazanie kolegom, czy udostępnienie w jakiś Państwa innych grupach. To bardzo ważna deklaracja


Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o wypełnienie i przesłanie na adres mikolax@amu.edu.pl deklaracji uczestnictwa w zajęciach (Wstęp do badań interdyscyplinarnych) w trybie on-line. Informacje dotyczące kształcenia zdalnego znajdą Państwo pod adresem https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/komunikat-dotyczacy-ksztalcenia-na-odleglosc


Zarządzenie Rektora UAM nr 433/2019/2020 zawierające wszystkie szczegóły dotyczące kształcenia zdalnego oraz ewentualnego odrabiania przez osoby, które z przyczyn technicznych, nie mogą uczestniczyć teraz w zajęciach, znajduje się Państwa studenckich skrzynkach mailowych oraz na stronie https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/zarzadzenie-nr-433

Treść deklaracji:
Ja,……………, student / studentka kierunku ………………….(…. rok, studia dzienne) deklaruję, że mam możliwości techniczne do udziału w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej w ramach przedmiotu Wstęp do badań interdyscyplinarnych.