Ważny komunikat w sprawie wyjazdu do Turcji

Szanowni Państwo!

Pierwszeństwo przy zapisywaniu się na wyjazd do Stambułu mają studenci I roku MISHiS oraz I roku studiów śródziemnomorskich (licencjat). Studenci podczas tego wyjazdu realizować będą kolejne etapy swoich projektów badawczych w ramach przedmiotów prowadzonych przez prof. A. Mikołajczaka oraz dra hab. Rafała Dymczyka.

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników wyjazdu informuję, że lista zamknięta dla osób spoza tych dwóch kierunków będzie jedynie do wtorku 22 stycznia. Oznacza to, że w środę 23 stycznia rozpoczynam dopisywanie osób z listy rezerwowej (jeśli będą jeszcze miejsca). Reasumując – studenci z I roku MISHiS oraz I roku studiów śródziemnomorskich zobowiązani są do dokonania wpłaty do 22 stycznia. Jeśli ktoś będzie chciał się zapisać po tym terminie, a nie będzie już miejsc, nic nie będziemy mogli już zrobić. Argument, ze muszą Państwo zrealizować projekt badawczy nie będzie już uwzględniany.

Przypominam, że warunkiem rezerwacji miejsca jest podanie wszystkich danych:

  • imię i nazwisko
  • e-mail, numer telefonu
  • data urodzenia
  • numer paszportu oraz data ważności dokumentu

oraz dokonanie wpłaty w wysokości 500 zł gotówką (nie ma możliwości płacenia kartą, dokonania przelewu itp.)

Przypominam też, że rejestracji można dokonać w sekretariacie MISHiS (pokój 244 Collegium Maius) we wtorki i środy w godzinach 10.00-14.00.

Zapisy na wyjazd do Turcji

Szanowni Państwo,

 warunkiem zapisania się na wyjazd do Stambułu jest dokonanie wpłaty w wysokości 500 zł. Zapisy przyjmowane będą TYLKO we wtorki oraz środy w godzinach 10.00-14.00. Nie muszą zapisywać się Państwo osobiście. Mogą Państwo zapisywać też innych uczestników i dokonywać za nich wpłaty.

WAŻNE! Podczas rejestracji na wyjazd należy podać takie dane jak: PESEL, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego, numer paszportu, data ważności paszportu. – dotyczy również dodatkowych osób, które Państwo zapisują. Oosby, które nie będa posiadały tych danych nie będą zapisywane! Nie będzie ich można dosłać. Proszę, aby posiadali Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz wpłatę!

Przypominam, że obowiązkowo wszyscy uczestnicy muszą posiadać paszport! Przekroczenie granicy z Turcją jest niemożliwe na podstawie dowodu osobistego! Podróżni muszą posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji. Kto nie ma paszportu, proszę już złożyć wniosek. Szczegóły: link

Wszystkich formalności związanych z wyjazdem należy dokonywać w sekretariacie MISHiS – pokój 244 Collegium Maius.