Informacja dla kandydatów na studia II stopnia:

Termin rejestracji, przypisania opłaty i nadesłania tematów: 9 lipca.
Termin złożenia dokumentów: 9-11 lipca.
Miejsce:
9 lipca – pokój 57 (parter) Collegium Maius
10 lipca – pokój 244 (2 piętro) Collegium Maius
11 lipca – pokój 56 (parter) Collegium Maius.
Proszę pamiętać, że w przypadku wysyłki dokumentów pocztą lub kurierem liczy się data dostarczenia przesyłki, nie data nadania.

Godziny rektorskie

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM w związku z Juwenaliami

ustanawiam

od godziny 16.00 w dniu 24 maja 2018 roku godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rektor

(-) Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki