Ze smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj zmarł prof. dr hab. Stefan Jurga, który w latach 1996-2002 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2005-2006 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a w latach 2006-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Jurga był naszym przyjacielem. który przez wiele lat wspierał poznański MISHiS.

Cześć Jego pamięci!

Najszczersze kondolencje dla rodziny!

PHSI oraz MISHiS

Skip to content