Wydziałowy Budżet Dydaktyczny

Rusza druga edycja konkursu na wydziałowy budżet dydaktyczny „Dydaktyka najwyższej jakości”. Konkurs, zorganizowany na wzór budżetu obywatelskiego, skierowany jest do całej społeczności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej – pracowników, doktorantów i studentów, którzy mają pomysły, jak ulepszyć i uatrakcyjnić dydaktykę oraz zwiększyć jakość studiowania w Collegium Maius.

Projekt dotyczyć może wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, np. programów i warunków kształcenia, materiałów edukacyjnych, szkoleń dla studentów i pracowników, organizacji wydarzeń, form wsparcia studentów, promocji działań projakościowych itd. Liczy się kreatywność i innowacyjność, a także praktyczność i skuteczność pomysłu. Nagrodą jest dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 10 000 zł.

Więcej szczegółów na stronie WFPiKhttp://wfpik.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wfpik/350506-dydaktyka-najwyzszej-jakosci-konkurs-na-wydzialowy-budzet-dydaktyczny

Skip to content