Doktoranci

mgr Piotr Pardyka

Historyk, socjo-ekonomista, a niegdyś teatrolog. Jako doktorant zajmuję się filipińską kulturą chrześcijańską, problematyka diaspory chińskiej w Azji Południowo-Wschodniej oraz thing studies w kontekście badań nad literaturą. W przygotowywanej pracy doktorskiej analizuję wpływ przedmiotów materialnych i związanych z nimi rytuałów powszedniości na proces kształtowania się hybrydycznej tożsamości Tsinoyów, tj. filipińskich Chińczyków. Polem moich dociekań uczyniłem twórczość literacką Charlsona Onga – jednego z najbardziej prominentnych pisarzy filipińskich chińskiego pochodzenia. Sprawuję opiekę naukową nad Interdyscyplinarnym Czasopismem Internetowym Interlinie oraz angażuję się w działalność promocyjną Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych UAM. Dla przyjemności chodzę do teatru, czytam lub też beztrosko żegluję po falach pop-kultury (szczególnie japońskiej).

Skip to content