Doktoranci

mgr Maria Gierszewska

absolwentka prawa i filologii śródziemnomorskiej. Zajmuje się recepcją antyku w kulturze współczesnej, wędrówką toposów i motywów, inspiracjami mitologicznymi i baśniowymi. Jest w trakcie pisania pracy o recepcji w dramatach mitologicznych Romana Brandstaettera. Prywatnie jest żoną i mamą oraz zapaloną podróżniczką. Uwielbia gotować, wydawać przyjęcia oraz czytać: szczególnie epicką fantastykę, reportaże i powieści dziewiętnastowieczne.


mgr Justyna Hadaś

Jako doktorantka w Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych UAM, prowadzę badania z zakresu mojej głównej dziedziny, dydaktyki języków obcych, z wykorzystaniem zagadnień z zakresu studiów międzykulturowych i transkulturowych, pedagogiki krytycznej i Krytycznej Analizy Dyskursu. Wszystko to pozwala mi łączyć podwójne wykształcenie uzyskane na UAM – jestem hispanistką i politolożką. Aktualnie zajmuję się krytycznym czytaniem tekstów informacyjnych na lekcji języka obcego, rozwijając koncepcję „kulturowej świadomosci krytycznej”. Rozprawę na ten temat przygotowuję pod okiem prof. dra hab. Aleksandra W. Mikołajczaka.

Na UAM prowadzę, między innymi, zajęcia „Introduction to foreign languages teaching and learning. An interdisciplinary approach” a także lektoraty z języka hiszpańskiego. Poza UAM, również nauczam języka i prowadzę różnorodne warsztaty dla nauczycieli (nie tylko języków obcych)

Lubię czytać, podróżować i czytać w podróży. W wolnych chwilach sięgam również po kota (jeśli jest w pobliżu), rower, matę do jogi, pamiętnik lub dobrego MOOC’a.


mgr Piotr Pardyka

Historyk, socjo-ekonomista, a niegdyś teatrolog. Jako doktorant zajmuję się filipińską kulturą chrześcijańską, problematyka diaspory chińskiej w Azji Południowo-Wschodniej oraz thing studies w kontekście badań nad literaturą. W przygotowywanej pracy doktorskiej analizuję wpływ przedmiotów materialnych i związanych z nimi rytuałów powszedniości na proces kształtowania się hybrydycznej tożsamości Tsinoyów, tj. filipińskich Chińczyków. Polem moich dociekań uczyniłem twórczość literacką Charlsona Onga – jednego z najbardziej prominentnych pisarzy filipińskich chińskiego pochodzenia. Sprawuję opiekę naukową nad Interdyscyplinarnym Czasopismem Internetowym Interlinie oraz angażuję się w działalność promocyjną Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych UAM. Dla przyjemności chodzę do teatru, czytam lub też beztrosko żegluję po falach pop-kultury (szczególnie japońskiej).