Wydziały i kierunki MISHiS

W ramach Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych studenci mogą podjąć naukę na wydziałach:

Lista kierunków wiodących:

 • prawo,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika specjalna
 • teologia,
 • archeologia,
 • administracja,
 • bałkanistyka,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • etnologia,
 • filmoznawstwo i kultura mediów,
 • filologia angielska,
 • filologia,
 • filologia polska,
 • filozofia,
 • historia,
 • kulturoznawstwo,
 • muzykologia,
 • pedagogika,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • prawo,
 • prawo europejskie,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • teologia,
 • wiedza o teatrze,
 • wschodoznawstwo,
 • zarządzanie i prawo w biznesie.
Skip to content