Central European and Balkan Studies

 

Kierunek Central European and Balkan Studies pomyślany jest jako innowacyjne połączenie studiów filologicznych z praktyczną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w komunikacji literackiej, językowej i kulturowej, w przestrzeni biznesu i humanistycznie pojmowanej turystyce kulturowej. Łączą one kompetencje w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z perspektywą ich wykorzystywania w tworzeniu wspólnot komunikacyjnych. Wspólnoty te zostaną nakierowane na dialog międzykulturowy niezbędny w budowaniu infrastruktury komunikacyjnej dla prowadzenia działań biznesowych oraz rozwijania turystyki kulturowej. Studia pomyślane są jako model kształcenia integrujący rozmaite dziedziny wiedzy humanistycznej oraz w ograniczonym zakresie dziedzin społecznych dla uzyskania efektu integracji kształcenia filologicznego ze kształceniem specjalnościowym nastawionym na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności.

Celem studiów jest stworzenie modelu kompetencji i umiejętności niezbędnych do poruszania się w przestrzeni wiedzy o literaturze, języku i szeroko rozumianej kulturze (uwzględniając filozofię, sztukę, religię), zapewniających przygotowanie do wykonywania zawodu filologa w zakresie wiedzy i kompetencji ukierunkowanych na aspekt komunikacji językowej, literackiej i kulturowej.

Innowacyjność koncepcji polega po pierwsze na połączeniu kompetencji i umiejętności z zakresu studiów środkowo-europejskich z bałkanistycznymi, po drugie zaś z nakierowaniu ich na praktyczny wymiar komunikacji literackiej i międzykulturowej niezbędnej do budowania wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji w biznesie i przemyśle turystycznym.

Studia z zakresu Central European and Balkan Studies koncentrują się na uzyskaniu przez absolwentów podstawowej wiedzy z zakresu międzykulturowej komunikacji literackiej rozumianej jako podstawowa znajomość literatur narodowych oraz tradycji kulturowych ukształtowanych w kręgu wybranych języków europejskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego. Studia te obejmują kształcenie w zakresie: literatury, językoznawstwa, kultury śródziemnomorskiej, oraz szeroko pojmowanego dialogu międzykulturowego, umieszczonych w funkcjonalnym kontekście turystyki kulturowej i komunikacji biznesowej.

Trzy podstawowe moduły kształcenia (polonistyczny, slawistyczny i filologiczno-klasyczny) stanowią dominantę studiów uzupełnione o moduły przedmiotów z zakresu komunikacji międzykulturowej w turystyce i w biznesie, które pozwolą uzyskać dodatkowe kompetencje. Absolwent kierunku Central European and Balkan Studies będzie mógł uzyskać zatrudnienie w różnych instytucjach kulturalnych: w muzeach, domach kultury, wydawnictwach, teatrach itp.; mediach: radiu i telewizji, serwisach społecznościowych, portalach informacyjnych itp.; sferze reklamy i marketingu; a także sektorze usług turystycznych: biurach podróży, liniach lotniczych, hotelach oraz ośrodkach informacji turystycznej.

 

Skip to content