Home » Tutorzy

Tutorzy

  1. Każdy student MISHiS pozostaje pod indywidualną opieką tutora, opiekuna naukowego, który jest pracownikiem naukowym UAM z tytułem co najmniej doktora, reprezentującego kierunek badawczy najbliższy zainteresowaniom studenta.
  2. Do zadań tutora należy pomoc w układaniu planu, zatwierdzenie planu i aneksów do planu oraz rocznego sprawozdania, sprawdzenie pracy rocznej i wystawienie recenzji według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej MISHiS.
  3. Studenci pierwszego roku powinni wybrać tutora do 20 października.
  4. W przypadku zmiany tutora wymagana jest zgoda Dyrektora MISHiS, poprzedniego tutora oraz nowego.
  5. W każdym roku akademickim zajęcia z tutorem trwają minimum 5 godzin.
  6. Jeden tutor może mieć kilku podopiecznych.
  7. Tutorzy zobowiązani są do przedłożenia w sekretariacie MISHiS rocznego sprawozdania podpisanego przez Dziekana danego wydziału w celu rozliczenia pracy ze studentem i rozliczenia finansowego.

Zgoda tutora na objęcie opieki naukowej nad studentem

Recenzja pracy rocznej

 

 

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 244
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników 2017/2018

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki i środy godz. 13.30-14.30, sala 243

dr Konrad Dominas
środy godz. 12.00-14.00, sala 243

dr Rafał Dymczyk
środy 13.00-15.00, sala 243