Zasady przesyłania tematów rozmowy kompetencyjnej

Propozycje tematów na rozmowę kwalifikacyjną należy nadesłać w podanym przez system IR terminie na adres aneta.masztaller@amu.edu.pl.

W e-mailu należy przesłać (jako załącznik w formacie .doc według wzoru przedstawionego poniżej – NIE PDF!)  informacje w następującej kolejności:

Imię i nazwisko:

PESEL:

Kierunk wiodący oraz pozostałe kierunki wybierane w ramach MISHiS:

Proszę podać nazwę kierunku/kierunków, na którym/których chcieliby Państwo studiować w ramach MISHiS (ta informacja ma charakter orientacyjny, nie jest to wiążąca deklaracja wyboru kierunku wiodącego).

Temat I :

Bibliografia:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Temat II :

Bibliografia:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Każdy z kandydatów proponuje dwa  tematy z zakresu wiedzy humanistycznej, które dotyczą zagadnień związanych z planowanym kierunkiem wiodącym, wraz z bibliografią (pięć pozycji bibliograficznych do jednego tematu, tylko literatura przedmiotu). Nie ma ustalonej listy tematów. Rozmowa z  komisją egzaminacyjną przebiega wokół jednego ze zgłoszonych przez kandydata tematów. O wyborze tematu przez członków komisji kandydat dowiaduje się na miejscu.

Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją podjętą przez kandydata.

Proszę o jak najszybsze przesłanie tematów, aby móc Państwa przydzielić do odpowiedniej komisji.

 

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

tel. 061 829 45 02

e-mail: mishis@amu.edu.pl, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Fredry 10, Coll. Maius, pok. 244,

61-701 Poznań