Wiedeń 2015

7 maja 2015 roku, studenci zagraniczni w ramach programu ERASMUS oraz studenci Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe naukowym do Wiednia.

Studenci, podzieleni wcześniej na grupy, mieli za zadanie zaprezentować najciekawsze zabytki stolicy Austrii oraz zapoznać uczestników z historią miasta. Lekcje odbywały się w języku polskim oraz angielskim. Po nauce nastał czas wolny i zabawa na Praterze.