DIAMENTOWE GRANTY DLA STUDENTÓW UAM

Sześcioro wybitnych studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzyma nawet do 220 tys. złotych na badania, które pozwolą im na otwarcie drzwi do kariery naukowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, po raz VI, rozstrzygnął konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Laureaci z UAM:

  • Stanisław Rafał Godlewski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt pt. „Historia, teoria, strategie i efekty współczesnej polskiej krytyki teatralnej”,
  • Katarzyna Pydzińska z Wydziału Fizyki, projekt pt. „Badania dynamiki przenoszenia ładunku pomiędzy warstwami perowskitowymi a materiałami transportującymi elektrony i dziury w fotoogniwach”,
  • Alexandra Ewa Staniewska z Wydziału Historycznego, projekt pt. „Nekropolityka tożsamościowa. Przypadek ekshumacji w Oiartzun (Kraj Basków)”,
  • Adrianna Katarzyna Woroch z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt pt. „Rozpad wewnętrznych ram dzieła filmowego. Techniki deziluzyjne w kinie współczesnym”,
  • Gerard Marek Ronge z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt pt. „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność popostmodernizmie”,
  • Filip Wojciech Waldoch z Wydziału Historycznego, projekt pt. „Teledetekcja przeszłych krajobrazów Armii Pomorze (1939)”.

W tym roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów. Otrzymają oni środki na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Informacja dla kandydatów na MISHiS

 

Szanowni Państwo, propozycje tematów na rozmowę kompetencyjną należy nadesłać do 4 lipca 2017 r. do godziny 13.00 na adres mishis@amu.edu.pl. W e-mailu należy przesłać (jako załącznik w formacie .doc według wzoru przedstawionego poniżej – NIE PDF!) informacje w następującej kolejności:
Imię i nazwisko:
PESEL:
Kierunk wiodący oraz pozostałe kierunki wybierane w ramach MISHiS: (Proszę podać nazwę kierunku/kierunków, na którym/których chcieliby Państwo studiować w ramach MISHiS – ta informacja ma charakter orientacyjny, nie jest to wiążąca deklaracja wyboru kierunku wiodącego).
Temat I :
Bibliografia: 1. 2. 3. 4. 5.
Temat II :
Bibliografia: 1. 2. 3. 4. 5.
Każdy z kandydatów proponuje dwa tematy z zakresu wiedzy humanistycznej, które dotyczą zagadnień związanych z planowanym kierunkiem wiodącym, wraz z bibliografią (pięć pozycji bibliograficznych do jednego tematu, tylko literatura przedmiotu). Nie ma ustalonej listy tematów. Rozmowa z komisją egzaminacyjną przebiega wokół jednego ze zgłoszonych przez kandydata tematów. O wyborze tematu przez członków komisji, kandydat dowiaduje się na miejscu.
Kandydaci, którzy nie prześlą do 4 lipca 2017 r. tematów, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.
Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją podjętą przez kandydata.
Proszę o jak najszybsze przesłanie tematów, aby móc Państwa przydzielić do odpowiedniej komisji.

Sekretariat MISHiS w dniu 29.06.2017 r. będzi eczynny tylko do godziny 12.00.

Ogłoszenie w sprawie stypendiów MNiSW na rok akademicki 2017/2018

Ogłoszenie jest do pobrania z serwera, gdzie znajduje się pod adresem: http://www.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4234-3-1617-og.pdf
(UWAGA – plik ogłoszenia nie jest zabezpieczony hasłem)

W dniach od 19 do 28 czerwca prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak i dr Rafał Dymczyk przebywają wraz ze studentami zagranicznymi w Armenii. Wszystkie dyżury zostają odwołane.

Prof. Mikołajczak dostępny będzie dopiero 5 lipca 2017 r.

Bezpłatne praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Wielkopolski w Poznaniu rozpoczyna z dniem 1 czerwca 2017r. program bezpłatnych praktyk studenckich i zaprasza studentów do składania aplikacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Więcej na stronie www.pfron.org.pl

(więcej…)

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 244
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników 2017/2018

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki i środy godz. 13.30-14.30, sala 243

dr Konrad Dominas
środy godz. 12.00-14.00, sala 243

dr Rafał Dymczyk
środy 13.00-15.00, sala 243