Informacja dla kandydatów na MISHiS

 

Szanowni Państwo, propozycje tematów na rozmowę kompetencyjną należy nadesłać do 4 lipca 2017 r. do godziny 13.00 na adres mishis@amu.edu.pl. W e-mailu należy przesłać (jako załącznik w formacie .doc według wzoru przedstawionego poniżej – NIE PDF!) informacje w następującej kolejności:
Imię i nazwisko:
PESEL:
Kierunk wiodący oraz pozostałe kierunki wybierane w ramach MISHiS: (Proszę podać nazwę kierunku/kierunków, na którym/których chcieliby Państwo studiować w ramach MISHiS – ta informacja ma charakter orientacyjny, nie jest to wiążąca deklaracja wyboru kierunku wiodącego).
Temat I :
Bibliografia: 1. 2. 3. 4. 5.
Temat II :
Bibliografia: 1. 2. 3. 4. 5.
Każdy z kandydatów proponuje dwa tematy z zakresu wiedzy humanistycznej, które dotyczą zagadnień związanych z planowanym kierunkiem wiodącym, wraz z bibliografią (pięć pozycji bibliograficznych do jednego tematu, tylko literatura przedmiotu). Nie ma ustalonej listy tematów. Rozmowa z komisją egzaminacyjną przebiega wokół jednego ze zgłoszonych przez kandydata tematów. O wyborze tematu przez członków komisji, kandydat dowiaduje się na miejscu.
Kandydaci, którzy nie prześlą do 4 lipca 2017 r. tematów, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.
Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją podjętą przez kandydata.
Proszę o jak najszybsze przesłanie tematów, aby móc Państwa przydzielić do odpowiedniej komisji.

Sekretariat MISHiS w dniu 29.06.2017 r. będzi eczynny tylko do godziny 12.00.

Ogłoszenie w sprawie stypendiów MNiSW na rok akademicki 2017/2018

Ogłoszenie jest do pobrania z serwera, gdzie znajduje się pod adresem: http://www.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4234-3-1617-og.pdf
(UWAGA – plik ogłoszenia nie jest zabezpieczony hasłem)

W dniach od 19 do 28 czerwca prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak i dr Rafał Dymczyk przebywają wraz ze studentami zagranicznymi w Armenii. Wszystkie dyżury zostają odwołane.

Prof. Mikołajczak dostępny będzie dopiero 5 lipca 2017 r.

Bezpłatne praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Wielkopolski w Poznaniu rozpoczyna z dniem 1 czerwca 2017r. program bezpłatnych praktyk studenckich i zaprasza studentów do składania aplikacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Więcej na stronie www.pfron.org.pl

(więcej…)

Zapraszamy na projekcję filmu

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 224
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak

dr Konrad Dominas

dr Rafał Dymczyk