Zapraszamy na projekcję filmu

8 edycja badania jakości kształcenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w 8 edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami zachowaliśmy uproszczony kwestionariusz z roku ubiegłego, dzięki czemu wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż kilka minut.

Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.
Wszystkie raporty – szczegółowe dla kolejnych edycji badania, a także opracowania porównawcze znajdują się na stronie www.brjk.amu.edu.pl.

Zachęcam każdego pracownika  dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30
7 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

Na I termin (22 czerwca 2017 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się w terminie: od 12 czerwca 2017 r. godz. 9.00 do 20 czerwca 2017 r. do godz. 23.59.

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Rejestracja na II termin odbędzie się w terminie późniejszym.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Konkurs na stypendia Santander Universidades – przedłużenie terminu składania wniosków

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej ogłasza konkurs na stypendia ufundowane przez Santander Universidades, przeznaczone dla 2 studentów i 1 dla doktoranta, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Stypendium wynosi 1 500 zł dla studenta i 2 200 zł dla doktoranta (kwoty przed opodatkowaniem), wypłacane jest jednorazowo i powinno być przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, udział w konferencjach i wymianę międzynarodową.
Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej są udokumentowane wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków zawierających powyższe informacje wraz z poświadczeniami (skan pierwszej strony publikacji, zaświadczenia o aktywności naukowej i organizacyjnej oraz o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego) do dnia 9 czerwca w dziekanatach WFPiK (studenci – p. 49 lub 57, doktoranci – p. 60).
UWAGA!!!!! Studenci MISHiS składają wnioski w dziekanacie kierunku wiodącego!
Studenci lat wyższych niż I rok, muszą najpierw pobrać zaświadczenie o średniej ocen od Pani Barbary Walkowiak w dziekanacie MISHiS (pokój 57).

8 edycja badania jakości kształcenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w 8 edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami zachowaliśmy uproszczony kwestionariusz z roku ubiegłego, dzięki czemu wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż kilka minut.

Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.
Wszystkie raporty – szczegółowe dla kolejnych edycji badania, a także opracowania porównawcze znajdują się na stronie www.brjk.amu.edu.pl.

Zachęcam każdego pracownika  dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

II Dzień Jakości Kształcenia

1 czerwca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbędzie się II Dzień Jakości Kształcenia.

Wszystkich pracowników serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny poświęcony współpracy z otoczeniem w kształceniu humanistycznym, w którym udział wezmą przedstawiciele Wydziałów Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (godz. 9.00, Salon Mickiewicza). Studenci będą mogli równolegle uczestniczyć w spotkaniu z Radą Samorządu Studentów Nasz głos ma znaczenie. Student a jakość kształcenia (9.45, Sala Śniadeckich), a później podyskutować z władzami Instytutów i pracodawcami o programach kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich. O godz. 15.00 rozpocznie się Doktoranckie popołudnie w Klubie Profesorskim, dotyczące m.in. wydziałowej oferty dydaktycznej dla doktorantów.

Szczegółowy program II Dnia Jakości Kształcenia w załączniku.

I informacja najważniejsza: o 11.15 w holu Biblioteki WFPiK wielki finał konkursu na wydziałowy budżet dydaktyczny!

Pani Prorektor prof. Beata Mikołajczyk wręczy autorom zwycięskiego projektu czek na jego finansowanie. Przypominamy, że tylko do 26 maja można oddawać głosy na jedną z czterech finałowych propozycji. Opis projektów znajduje się na stronie WFPiK.

Gorąco zachęcamy do udziału we wszystkich tych wydarzeniach!

Facebook

Dziekanat MISHiS

mgr Barbara Walkowiak,
godz. 9.00-15.00 (poniedziałek-czwartek)
piątek nieczynne
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 57
tel. 061 829 45 34, barbara.walkowiak@amu.edu.pl

Sekretariat MISHiS

mgr Aneta Masztaller,
poniedziałek – piątek
godz. 10.00-14.00
Collegium Maius, ul. Fredry 10,
pokój nr 84 (parter)
tel. 061 829 45 02, aneta.masztaller@amu.edu.pl

Dyżury pracowników

prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak
poniedziałki: 12.00 - 13.00
środy: 13.00-14.00

dr Konrad Dominas
środa 13.00 - 14.00

dr Rafał Dymczyk
środa 13.00 - 14.00

Wszystkie dyżury odbywają się w sali 84 (parter, za automatami z kawą)