Plan zajęć zintegrowanych na II semestr 2017/2018

ROK NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY TERMIN
II rok

studia I stopnia

 

Nauki humanistyczne a nauki przyrodnicze. Analiza metodologiczna

 

 

prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

 

1.03, 8.03, 15.03, 29.03

czwartki godz. 8.00-11.00

sala 330

 

Antyk w edukacji liberalnej

 

Prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak

 

 

poniedziałki

11.30 – 13.00

sala 015

 

I rok

studia II stopnia

 

Forum dyskusji interdyscyplinarnej

 

 

dr hab. Konrad Dominas

Zajęcia odbywać się będą w pokoju 243, o terminie pierwszych zajęć poinformuje prowadzący
 

Prakseologia projektów badawczych

 

 

dr Rafał Dymczyk

środy

17.00-18.30

sala 330