Plan zajęć obowiązkowych na II semestr 2018/2019

II rok – studia I stopnia – Nauki humanistyczne a nauki przyrodnicze. Analiza metodologiczna – prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, wykład 15 h – 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, sala 221 Collegium Maius

II rok – studia I stopnia – Antyk w edukacji liberalnej – prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak – wykład 30 h, poniedziałki godz. 15.15-16.45, sala Kuraszkiewicza Collegium Maius

I rok – studia II stopnia – Prakseologia projektów badawczych – dr hab. Rafał Dymczyk – ćwiczenia 15 h, czwartki godz. 17.00-18.30, sala 330 Collegium Maius

I rok – studia II stopnia – Forum dyskusji interdyscyplinarnej – dr hab. Konrad Dominas – ćwiczenia 15 h, terminy ustalane indywidualnie przez prowadzącego