Plan zajęć obowiązkowych na I semestr 2018/2019

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
ROK NAZWA PRZEDMIOTU PROWADZĄCY RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZ. KOD PRZEDMIOTU TERMIN
 

I

ROK

Wstęp do badań interdyscyplinarnych  

prof. dr hab. Aleksander

Wojciech Mikołajczak

 

wykład 30 Kod USOS: 31-wbi-12dlmishis poniedziałki:

14.45-16.15

sala 285

 

I

ROK

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych dr Rafał Dymczyk

 

ćwiczenia 30 Kod USOS: 31-KUI-11dlmishis wtorek

18:45 – 20:15

sala 330

 

II

ROK

 

Semiotyka cyfrowej informacji

 

dr Konrad Dominas

 

ćwiczenia 15 Kod USOS: 31-SCI-DLMISHIS poniedziałek

18:45 – 20:15

sala 328

Terminy: 8,15, 22 października; 5,12,19 listopada; 10 grudn

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 

I ROK

Forum dyskusji interdyscyplinarnych dr Konrad Dominas ćwiczenia 15 Kod USOS: 31-FDI-MISHIS Poniedziałek

18:45 – 20:15

sala 328

Terminy: 29 października; 26 listopada; 17 grudnia; 14, 21 stycznia